Nītaures vidusskolēnu mācību ekskursija

11.aprīlī Nītaures vidusskolas 9. un 10. klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu, kur skolēni apmeklēja zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”, Stūra māju un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolēni piedalījās nodarbībā “Interaktīvs ceļojums dabaszinātņu pasaulē”. Skolēniem tika dota iespēja, izmantojot izklaidējošus eksponātus, pielietot fizikas, ķīmijas un bioloģijas stundās iegūtās zināšanas. Ekskursijas vadītāji skolēniem demonstrēja arī vairākus eksperimentus, izraisot skolēniem vēlmi dziļāk apgūt dabaszinātņu mācību priekšmetus. Skolēni ieguva informāciju par profesijām, kuru pamatā ir dabaszinātnes.

Stūra mājas apmeklējums bija īpaši noderīgs 9. klases skolēniem, kuri pašlaik gatavojas eksāmeniem. Ekskursija Stūra mājā bija ļoti interesanta, pateicoties aktīvajam gidam, kurš prata skolēniem saistoši izstāstīt kaut nelielu daļu Latvijas vēstures. Bija iespēja aplūkot kameras, virtuvi, pagrabus. Skolēni pat paši varēja doties kamerās. Ekskursijas beigās gids aicināja skolēniem izvērtēt faktu, ka viņiem ir iespēja dzīvot brīvā valstī un ka tieši viņi būs nākamie Latvijas nākotnes veidotāji.

Vēlāk 9. un 10. klases skolēni devās iepazīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku. Ekskursijas sākumā bija iespēja aplūkot Rīgas panorāmu no LNB augstākā stāva. Bet pēc tām ekskursija turpinājās visos pārējos bibliotēkas stāvos. Skolēni uzzināja par bibliotēkas darbību, sniegtajām iespējām, apskatīja lasītavas. Tomēr visvairāk uzmanības izpelnījās Dainu skapis. Skolēni saprata, ka tuvākajā nākotnē ir jāizmanto iespēja nokārtot LNB lasītāju kartes, lai turpmāk varētu izmantot šīs bibliotēkas resursus.

 Krists Lemešonoks,
10.klases skolnieks

Share