Ar Amatas novada pašvaldību tiekas satiksmes ministrs Tālis Linkaits

Šodien, 22.jūlijā, Amatas novada pašvaldību apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits, lai iepazītos ar satiksmes infrastruktūru Amatas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un pārrunātu Satiksmes ministrijas kompetencē esošās nozares aktualitātes.

Ministrs iepazinās ar Ieriķos īstenoto SAM 3.3.1 projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos” īstenošana, kura ietvaros  tiek veikta Cecīlu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve un Lielās ielas atjaunošana. Vizītes turpinājumā tika aktualizēts jautājums par dzelzceļa infrastruktūras tālāku attīstību, apmeklējot Ieriķu staciju un Melturu pieturu. Savukārt attīstot deinstitucionalizācijas pakalpojumus Spārē, aktuāls ir jautājums par valsts reģionālā autoceļa V317 Asaru ezers – Melturi pievienojumu valsts nozīmes autoceļam A2 Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene) un satiksmes drošības uzlabošanu šajā krustojumā.

Iepazīstinot ar ceļu uzturēšanu un būvniecību Amatas novadā, domes priekšsēdētāja atzinīgi novērtēja šajā plānošanas periodā pieejamo finansējumu, kas bija paredzēts grants ceļu pārbūvei, kur projektu ietvaros ir pārbūvēti aptuveni 15 km grants ceļi Amatas novada pagastos.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte:
“Reģionālās vizītes laikā Amatas novada pašvaldībā ar satiksmes ministru konstruktīvā sarunā tika pārrunāta satiksmes infrastruktūras attīstība un ceļu uzturēšanas jautājumu loks pašvaldības administratīvajā teritorijā, akcentējot problēmjautājumus, kas saistīti ar satiksmes drošības nodrošināšanu reģionālo ceļu pieslēgumu vietās valsts galvenajam autoceļam A2. Pašvaldībai, risinot jautājumus, kas saistīti ar interneta pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem un izglītības iestādēm, bija nozīmīgi izprast vidējās jūdzes optiskā tīkla turpmākās izmantošanas perspektīvas, kas ir nozīmīgs resurss teritorijas tālākai attīstībai.”

Plašāku informāciju lasiet te: https://saite.lv/regvizvidzeme

 

 

Share