Aicina uz mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana – gaļas liellopu audzēšana”

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 24 stundu bezmaksas mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana – Gaļas liellopu audzēšana”.

Mācības notiks š.g. 2., 7. un 14. jūnijā.

Mācības notiks klātienē Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un vairākās bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās un gaļas pārstrādes uzņēmumos.

Mācību programmā:

 • Jaunākā informācija Bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanā
 • Bioloģisko produktu marķēšana realizācijai tirgū

Lektore: Vija Rāka, Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte, “Sertifikācijas un Testēšanas centrs” (STC)

 • Bioloģiskas liellopu gaļas ražošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē
 • Gaļas liemeņu klasifikācija. Kvalitaīvu liemeņu iegūšana
 • Faktori, kas ietekmē kvalitatīvas gaļas ražošanu (sabalansēta ēdināšana, dzīvnieku labturība u.c.)

Lektore: Inga Muižniece, Gaļas liellopu audzēšanas eksperte

 • “Herefordas” šķirnes gaļas liellopu  audzēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā Straupē)
 • “Anguss” šķirnes gaļas liellopu audzēšana un nobarošana, lai iegūtu nepieciešamo tauku klasi gaļai un marmorētu steiku (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā SIA “ECO ONYX ” Limbažu novada Vidrižu pagastā)
 • “Limuzīnas” šķirnes gaļas liellopu  audzēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā “Kalnmuiža”, Cēsu novada Stalbes pagastā)
 • Bioloģisku produktu ražošana un pārstrāde. Produktu realizācija un mārketings (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā SIA “Tauri ” (“Neganti gardi”), Madonas novada Ērgļu pagastā)
 • “Anguss” šķirnes  gaļas liellopu audzēšana un produkcijas pārstrāde (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā SIA “LAT ANGUS”, Madonas novada Bērzaunes pagastā)
 • “Herefordas” šķirnes gaļas liellopu  audzēšana un produkcijas pārstrāde (mācības notiks gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā ZS “Kalna Rubeņi”, Madonas novada Praulienas pagastā)

Mācību dalībniekiem tiks nodrošināts kopīgs transports (autobuss) braucieniem uz saimniecībām, pusdienas, mācību materiāli, lektori un grupas vadītāji.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Mācību dalībniekiem jāpiedalās visās mācību dienās.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 27. maijam.

Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:

Lai pieteiktos mācībām, jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa un jāatsūta uz e-pastu gunda.kazerovska@llkc.lv vai   dace.kalnina@llkc.lv.

Plašāka informācija: gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477

Vairāk lasi: http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2022-06-02-000000-lidz-2022-06-14-000000/lap-macibas-cesis-galas

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Share