Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli, piedaloties aptaujā!

Lai plānotu turpmāko attīstību un apzinātu jomas, kurām nepieciešamas pārmaiņas, Amatas novada iedzīvotājus aicinām būt aktīviem un piedalīties aptaujā.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai un jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā pašvaldības mājaslapā www.amatasnovads.lv .

Aptauju ir iespēja aizpildīt līdz 27. janvārim.

Aptaujas anketa pieejama šeit 

Share