Aicinām visus Nītaures iedzīvotājus izteikt viedokli saistībā ar ierosināto nepieciešamību koku nozāģēšanai Nītaures muižas parkā

2018. gada 23. oktobrī kokkopji veica koku apsekošanu  skolas/muižas parkā. Veicot muižas parka koka apskati, koku stāvoklis tika vērtēts kā slikts. Par cik parka teritorijā atrodas sporta laukums, kurā notiek skolēnu sporta nodarbības tiek secināts, ka parkā esošie koki ir tiešs apdraudējums, tāpēc tiek ierosināta nepieciešamība šos kokus nozāģēt. Koki, kuri atrodas parka nomalēs un tieši neapdraud laukumus vai celiņus gan uz, gan no sporta laukumiem tiek vairāk saglabāti un vērtēti kā otrās prioritātes koki nozāģēšanai. Toties koki, kas apdraud šīs vietas ir pirmās kategorijas, kuru nozāģēšanai jābūt primārai un ļoti nepieciešams koku izzāģēšanu veikt jau šajā ziemas periodā, kamēr nav aktīvas jauniešu kustības zem tiem.
Kopumā veicamie darbi:

  • Pirmās kategorijas nozāģējamie koki – 31 no kuriem 21 ir liepas, 9 oši un 1 goba
  • Otrās kategorijas nozāģējamie koki – 31 no kuriem 25 ir liepas, 6 oši
  • Koku vainaga veidošana/sanitārās kopšanas – 12 no kuriem 3 ozoli, 1 lapegle

Aicinām visus Nītaures iedzīvotājus izteikt savu viedokli saistībā ar plānoto koku izzāģēšanu Nītaures muižas parkā. Piedāvājam priekšlikumu esošu sporta laukumu muižas parkā pārcelt uz tam piemērotāku vietu, nepieļaujot koku nozāģēšanu muižas parkā. Viedokli lūgums izteikt līdz 2019. gada 1. janvārim VPV klientu apkalpošanas centrā Nītaurē vai sūtot e-pastu: inese.varekoja @amatasnovads.lv. 

 

 

 

 

Share