AKTUALITĀTES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 14. jūnijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019. gada 1. janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 1.2 daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019. gada  1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim  Amatas novada pašvaldībā būs EUR 15.23 (neieskaitot PVN), ko veido:

1) pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 8.4 apmērā;

2) norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 6.83 apmērā.

ZAAO vēstnesis 2018. GADA NOVEMBRIS NR.10/20

 

Share