Aktualitātes projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga izmantošana”

Amatas novada pašvaldība 2019.gada vasarā ir īstenojusi vairākas aktivitātes, realizējot Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”.

Projekta ietvaros ir uzstādīti soliņi un galdi Zaubes muižas parkā un pie Lejas ezera, tādējādi radot labiekārtotas atpūtas vietas, kuras šovasar aktīvi izmanto vietējie zaubēnieši. Atpūtas vietas, kas aprīkotas ar galdiem, soliem un atkritumu urnām uzlabos kopējo parka stāvokli, un mazinās atkritumu nonākšanu dabā.

Savukārt Zaubes savvaļas kulinārā festivāla ietvaros 2019.gada 13.jūlijā ikviens interesents pie Zaubes muižas parka vārtiem varēja tikties ar dabas ekspertiem un uzzināt vairāk par Zaubes muižas parkā esošajām dabas vērtībām, kā arī praktiski apgūt kukaiņu viesnīcu veidošanu, un iepazīt Zaubes muižas parkā mītošo lapkoku praulgrauzi. Kopumā interesentu bija daudz, un meistarklašu vadītāji bija priecīgi, ka dabas materiāli pietika visiem interesentiem un katrs varēja izveidot savu kukaiņu viesnīcu vai praulgrauzi.

Festivāla laikā Latvijas Dabas muzeja teltī interesenti varēja izzināt savvaļu – sākot ar meža dzīvniekiem līdz sēnēm, kas atrodamas turpat Zaubes muižas parkā. Arī šajā teltī interesenti bija sastopami visu festivāla laiku un vairāki vietējie iedzīvotāji bija pārsteigti par muzeja darbinieču stāstīto par muižas parkā sastopamajiem dzīvniekiem un augiem, un pat ēdamām sēnēm.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Share