Amatas apvienības pārvalde Ieriķos uzņem skates Gada labākā būve Latvijā 2020 žūriju

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde šodien Ieriķos uzņēma skates Gada labākā būve Latvijā 2020 žūriju.

Amatas novada pašvaldība 2021.gada sākumā skatei Gada labākā būve Latvijā nominācijā “Inženierbūve” pieteica Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūves projektu.

Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve tika uzsākta 2020.gada aprīli un pabeigta 2020. gada augustā projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos” ietvaros. Pārbūvējot Kumadas un Cecīļu ielas krustojumu, izveidoti ceļa apzīmējumi un atstarojoši norobežojošie stabiņi, lai nodrošinātu transporta un gājēju satiksmes drošību. Projekta ietvaros, atjaunojot Kumadas ielas segumu, samazināts tās garenkritums un saglabāts esošais ielas brauktuves platums, savukārt gar Cecīļu ielu izveidotas gājēju ietves un automašīnu stāvvietas. Iespēju robežās paplašināts Kumadas ielas pievienojums Valsts galvenajam autoceļam A2, lai nodrošinātu drošu smagā transporta pārvietošanos.

Pasūtītājs: Amatas novada pašvaldība.

Projekta autors: Ivo Pāss

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “8 CBR”.

Nominācijā Inženierbūve skatei pieteikti 18 objekti – valsts galvenie autoceļi Vidzemē un Kurzemē, ielas, satiksmes mezgli, infrastruktūra un hidrobūves. Amatas novadā nominācijā “Inženierbūve”otrajai kārtai izvirzīta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve.

Skates organizatori un Gadagrāmatas izdevēji ir Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Būvniecības Valsts kontroles biroju, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD, Latvijas Pašvaldību savienību, 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām un žurnālu Būvinženieris.

Share