Amatas novada Attīstības programma tiek nodota publiskai apspriešanai

2012.gada 24.oktobrī Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta  un nodota publiskai apspriešanai „Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019 gadam” 1.redakcija.

Publiskās apspriešana notiks no 2012.gada 5.novembra līdz 2012.gada 5.decembrim un tās laikā ar izstrādāto Amatas novada Attīstības programmas 1.redakciju ikviens varēs iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus sekojošās vietās (elektroniska versija pieejama šeit):

  • „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novads;
  • „Kantoris”, Amatas pagastā, Amatas novads;
  • „Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novads;
  • „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novads;
  • „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novads;
  • J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, 316.kabinets.

Papildus tam tiks organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes, kas 12. un 13.novembrī notiks sekojošās vietās:

12.novembrī, plkst. 15.00 – „Saulgrieži”, Zaubes pagastā, Amatas novadā;

12.novembrī, plkst. 17.30  – “Pagasta ēka”, Nītaures pagastā, Amatas novadā;

13.novembrī, plkst. 15.00 – „Gaismas”, Skujenes pagastā, Amatas novadā;

13.novembrī, plkst. 17.30 – „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Aicinām novada iedzīvotājus būt aktīvus, iesaistīties novada attīstības plānošanā un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs!

Projekts „Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019 gadam un Teritorijas plānojuma 2013-2024 gadam izstrāde” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”  ietvaros. 100% no projekta izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Share