Amatas novada bērni, jaunieši, pedagogi un vecāki, sirsnīgi visiem Jums sveicieni Zinību dienā!

Zinību diena šogad Amatas novada skolās – 3. septembrī

Skolas gadi ir viens no svarīgākajiem posmiem mūsu dzīvē. No brīža, kad mēs kā mazi zēni un meitenes klasē satiekam savu pirmo skolotāju, līdz brīdim, kad pošamies vidusskolas izlaiduma ballei, veidojas mūsu personība, sociālās prasmes, pilsoniskums un piederības sajūta. Veidojas pamats, kas kopā ar ģimenes ielikto vērtību sistēmu virza mūs visu turpmāko dzīvi.

Uz pedagogiem gulstas vislielākā atbildība. Viņu darbs ir īpašs – iedvesmot un aizraut, mīlēt savus audzēkņus un savu mācību priekšmetu, saredzēt tālāk par šodienu, likt pamatu nākotnei.

Lai zinībām nepietrūkst sirdsgudrības, darbam – neatlaidības un nākotnes idejām – Latvijas mīlestības!

Share