Amatas novada darbinieki un domes deputāti piedalās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā

2012.gada 20.novembrī 26 Amatas novada administratīvie darbinieki un domes deputāti piedalījās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā, kuras laikā iepazinās ar Jelgavas novadā ietilpstošo pagastu pārvalžu darbu un novadā īstenotajiem projektiem. Tika apmeklēta Vircavas pagasta pārvalde, kā arī dienas centrs „Zemgale” un pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”. Amatas novada pārstāvjiem bija interesanti uzzināt, kā notiek darbs pie projektu izstrādes un ieviešanas Jelgavas novada domē, kā arī smelties iedvesmu un idejas no jau realizētajiem projektiem Jelgavas novada pagastos. Īpaši  iedvesmojošs bija dienas centra „Zemgale” apmeklējums, kurā realizēti gandrīz 20 projekti. Šie projekti īstenoti sadarbojoties pašvaldībai un vietējai NVO, tādējādi dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabot savu dzīves vidi, aktīvi piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Vēl pārsteidzošāks bija pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” apmeklējums, kurā realizēti projekti aptuveni pus miljons latu apmērā – gan ēkas siltināšana un rekonstrukcija, gan alternatīvā krīzes centra izveide u.c. Arī šajā vietā guvām pārliecību, ka projektu īstenošanā būtiska loma ir sadarbībai – gan starp pašvaldību un bērnudārzu, gan starp bērnudārza vadību un bērnu vecākiem, jo vairākus projektus ir sagatavojusi bērnudārza vadība kopā ar aktīviem bērnu vecākiem, kuri labprāt iesaistās bērnudārza vides labiekārtošanā, lai viņu bērniem būtu patīkami doties uz šo bērnudārzu.

Šī pieredzes apmaiņas brauciena laikā pārliecinājāmies, cik noderīgs ir noslēgtais sadarbības līgums starp Amatas novada pašvaldību un Jelgavas novada pašvaldību, jo dod iespēju mums iegūt vērtīgu pieredzi no pašvaldībām šeit pat Latvijā, dalīties pieredzē un mācīties vienam no otra.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts Eiropas sociālā fonda projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) ietvaros. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Share