Amatas novada kultūras norišu vietas uzsāks darbību, tiklīdz būs sagatavojušās sanitārā protokola prasībām

Amatas novada kultūras norišu vietas uzsāks darbību, tiklīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām.

Share