“Amatas novada lepnums 2018” balvas pasniegtas

Esam aizvadījuši vēl vienu lielisku pasākumu Amatas novada kultūras centrā un svinīgi atzīmējuši Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu. Mums, Amatas novada iedzīvotājiem, šis 18. novembris bija gluži kā dubultsvētki, kuros ne tikai godinājām mūsu valsti dzimšanas dienā, vienojoties kopīgā himnas dziedāšanā un vērojot novada uzņēmēju dāvināto krāšņo salūtu, bet arī visu iedzīvotāju vārdā iespēja pateikt paldies un apbalvot mūsu pašu novadniekus 10 dažādās  nominācijās.  Kopā tika pasniegts 31 pateicības raksts un īpaši gatavotas dāvanas ar novada un Latvijas simtgades simboliku. Vēlamies pateikt paldies ne tikai šiem nominācijās iekļuvušajiem novadniekiem, bet arī visiem tiem, kuri ikdienā rūpējas par mūsu novada attīstību un labklājību, drosmīgi uzsākot uzņēmējdarbību, rūpējoties par vidi mums apkārt  vai arī vienkārši domājot par draudzīgu attieksmi, satiekoties ar kaimiņu pagalmā vai svešinieku kafejnīcā. Paldies par Amatas novada vārda nešanu pasaulē un par nekautrēšanos ik vienā pasaules malā uz jautājumu –  kur Tu dzīvo, atbildēt – es dzīvoju Amatas novadā!

Šie skaistie 18. novembra mirkļi nebūtu iespējami bez vairākiem čakliem palīgiem, kuriem arī vēlamies pateikt lielu paldies. Paldies Margitai Mazkalniņai par gardo svētku torti, paldies visiem pašdarbnieku kolektīviem par krāšņajiem priekšnesumiem, Vinetai Cipei ar komandu par bagātīgi klāto svētku galdu, pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” dāmām Aleksandrai Freivaldei, Aijai Avenai un Birutai Ķipēnai par darbošanos āra teltī. Paldies mūsu profesionālajām fotogrāfēm – Undai Paulai Laubergai un Martai Bērziņai par mirkļu iemūžināšanu. Paldies ikvienam, kurš palīdzēja pasākuma tapšanā!

Amatas novada lepnums 2018 balvu ieguvēji 10 dažādās nominācijās:

1.“Sakoptākā Amatas novada viensēta”:
1.Galvenās balvas ieguvēji “Indrāni”, Amatas pagastā
“Āmuri”, Nītaures pagastā
“Grantskalni”, Skujenes pagastā

2.“Saliedētākā daudzdzīvokļu māja Amatas novadā”:
 1.Galvenās balvas ieguvēji “Dzelzceļa ēka 3”, Drabešu pagastā

Cēsu iela 14, Ģikši (“Bērzi”), Amatas pagastā
“Kalmes”, Zaubes pagastā

3.“Iedzīvotājiem draudzīgākā Amatas novada tirgotava vai kafejnīca”:
Galvenās balvas ieguvēji kafejnīca “Pie dzirnakmeņa”, Drabešu pagastā
SIA “BJ Saime” veikals “Timrotiņš”, Amatas pagastā
Veikals “Mini Vesko”, Nītaures pagastā

4.“Veiksmīgākā Amatas novada zemnieku saimniecība/ zivsaimniecība/ mājražotājs”:
Galvenās balvas ieguvēji z/s “Krišvaldi”, Nītaures pagastā

z/s “Kalna Smīdes”, Drabešu pagastā
z/s “Plumpaiņi”, Nītaures pagastā

5.“Labākais darba devējs Amatas novadā” (iestāde, uzņēmums, NVO un tml.):
Galvenās balvas ieguvējs “Birzlejas”, Nītaures pagasts

“Dores fabrika”, Drabešu pagasts
z/s “Aparnieki 2”, Amatas pagasts

6.“Pagasta ”labais gariņš”:
Galvenās balvas ieguvēja Līga Jauniete, Amatas pagasts

Valda Miķelsone, Skujenes pagasts
Ilze Varekoja, Nītaures pagasts

7.“Izcilākais labsajūtas tūrisma piedāvājums Amatas novadā”:
Galvenās balvas ieguvēji Biedrība “ANNO 1852” (“Āraišu vējdzirnavas”), Drabešu pagasts

“Annas Design Hotel”, Zaubes pagasts
Lauku viesnīca “Kārļa muiža”, Drabešu pagasts

8.“Dzīvo citur, iegulda Amatas novadā”:
Galvenās balvas ieguvējs Andris Lūkins, Nītaures pagasts

Inese Roze, Drabešu pagasts
Rudīte Platā, Drabešu pagasts

9.“Amatas novada vēstnieks Latvijā un pasaulē”:
Galvenās balvas ieguvēja Elita Zvaigzne, Nītaures pagasts

Anda Lukstiņa, Skujenes pagasts
Austris Āboliņš, Drabešu pagasts

10.“Uzņēmējdarbības uzsācējs Amatas novadā”:
Galvenās balvas ieguvēji Elīna un Igors Aļeksejevi, Amatas pagasts

Toms Kuzņecovs, SIA “Ko-Kā”, Nītaures pagasts
Ilze Kravcova, biedrība “Dod ķepu”, Drabešu pagasts

Speciālbalva:
Kristaps Eglītis, Amatas pagastā par labiem rezultātiem, pārstāvot skolu ārzemēs.

Lai pozitīvas emocijas un Latvijas simtgades mirkļi paliek ilgi atmiņā un rosina jauniem darbiem, jauniem sapņiem!

 

 

 

Share