Amatas novadā notiek projekts “Pa Voldemāra Stelberga pēdām”

Biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” Amatas novadā sākusi realizēt projektu „Pa Voldemāra Stelberga pēdām”, ko finansiāli atbalsta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma.

Voldemārs Stelbergs (12.03.1891. – 24.04.1940.) bija ievērojams kultūras darbinieks un folkloras vācējs pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. V.Stelbergs dzimis Drabešu pagasta „Tauriņos”, mācījies Latvijas konservatorijā vijoļspēli un mūzikas teoriju, kā arī zīmēšanu un gleznošanu pie mākslinieka Eduarda Brencēna. Nozīmības ziņā kā tautas garamantu vācējs minams tūlīt aiz Jurjāņu Andreja, Emīla Melngaiļa un Andreja Krūmiņa. Savācis 2630 folkloras vienības.

Projekta gaitā paredzēts  iepazīties un izpētīt V. Stelberga dzīves gaitas, iepazīties ar viņa savākto  folkloras mantojumu. Amatas novada folkloras kopa „Ore” apgūst folklorista savākto materiālu, lai dziesmas un melodijas iekļautu savā repertuārā, atskaņotu koncertos un iepazīstinātu ar tiem plašāku auditoriju.

Ir veikts lauka pētījums, intervēta Anna Kļaviņa, kas bērnībā pazinusi Voldemāru Stelbergu.

Lai apgūtu un popularizētu folkloras mantojumu, biedrības TKIC „KasTe” Drabešu muižas Amatu mājā tiek organizētas kokles spēles nodarbības un etnogrāfiskās dziedāšanas nodarbības.

Projektā iesaistījušās arī novada skolas – Amatas pamatskola, Skujenes pamatskola un Amatas novada mūzikas un mākslas skola.

Projekta noslēgumā paredzēts sarīkojums, kurā uzstāsies folkloras kopa „Ore”, skolu audzēkņi, klausītāji tiks iepazīstināti ar V.Stelberga dzīves gājumu, savāktajām kultūrvēstures liecībām, tautas melodijām un dziesmām.

Informāciju sagatavojusi: Inese Roze, TKIC “KasTe”.

 

Share