Amatas novada pārstāvji piedalīsies 1.Latvijas Lauku kopienu parlamentā

7. un 8. jūnijā Preiļu un tā kaimiņu novados norisināsies Latvijā vēl līdz šim nebijis pasākums – Lauku kopienu parlaments, kas pulcinās vairāk kā 150 dalībniekus, to skaitā lauku kopienu pārstāvjus no visiem Latvijas reģioniem, pašvaldības pārstāvjus, deputātus, Latvijas un citu Eiropas valstu lauku attīstības speciālistus un citus, kam rūp Latvijas lauku nākotne.

Reaģējot uz pēdējā laikā arvien skaļāk izteiktajiem viedokļiem gan no ekonomistu, gan politikas veidotāju puses par lauku telpas neizbēgamu bojāeju, biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību organizē 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentu. Līdzīga prakse lauku attīstības veicināšanai jau daudzus gadus tiek izmantota daudzās Eiropas valstīs, to skaitā Igaunijā un Zviedrijā, kurās veiksmīgi tiek realizēta lauku telpas kā ekonomiski aktīvas un apdzīvotas valsts daļas attīstības politika. Lauku kopienu parlaments nav organizācija, bet gan process, kura ideja balstīta līdzdalīgā demokrātijā un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanā.

Amatas novadu 1. Lauku kopienu parlamentā pārstāvēs Anita Beikule, Lūcija Kārkliņa, Ilze Eglīte un Ilva Pūpola no „Amatas novada attīstības fonda”, Baiba Trinska – Roze no Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra “KasTe” un Zane Pīpkalēja no Amatas novada pašvaldības.

Parlamenta dalībnieki dos pienesumu šim pasākumam, daloties ar savas teritorijas labo praksi un veiksmes stāstiem, lai, strādājot jauktās darba grupās, radītu veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Darba grupas aptvers piecus tematiskajos ietvarus: (1) uz vietējiem resursiem balstīta kopienu ekonomiskā aktivitāte, (2) kopienu mūžmācīšanās, (3) piederība un mijiedarbība kopienās, (4) resursi un sistēmas kopienu attīstībai un (5) kopienu dzīvesvide. Uz Lauku kopienu parlamentā uzsākto diskusiju pamata, tiks izstrādāta Lauku kopienu parlamenta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem 2 gadiem, kas kopienām sadarbībā ar pašvaldību un valsti būtu jāīsteno līdz nākamajam Lauku kopienu parlamentam.

Vairāk par 1. Lauku kopienu parlamentu un ar to saistītajām aktivitātēm: laukuforums.lv., kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums, twitter.com/LaukuForums un www.draugiem.lv/llf/.

 

Anita Seļicka,

Latvijas Lauku forums,

t. 28855427

Share