Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto Sociālā dienesta dienas aprūpes centra Ģikšos vadītāja (ambulatorā dienesta ārsta palīga) amatu

Amata pienākumi:

 • Sadarbībā ar ģimenes ārstiem veikt pacientu primāro veselības aprūpi un ārstu noteiktās procedūras medicīnas iestādē Amatas pagasta Ģikšos.
 • Nodrošināt medīcīnisko palidzību un profilaksi pacientiem atbilstoši  ārsta palīgam normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ārstniecībā un pacientu aprūpē.
 • Veikt pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, injekcijas, brūču kopšanu, pārsiešanu.
 • Dokumentēt veiktās mājas vizītes, pacientu pieņemšanu, veikto profilaksi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot atskaites NVD.

Prasības pretendentiem:

 • Amata pienākumu pildīšanai nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Sertifkāts ārsta palīga specialitātē.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 • Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:

 • Dinamisku, daudzveidīgu darbu, stabilu darba vidi.
 • Iespēja profesionāli pilnveidot savas zināšanas.
 • Atalgojumu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai un kvalifikācijai, mēnešalgu EUR 714,-.
 • Sociālās garantijas.

Pretendents aicināts pieteikumu, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt:

 • sūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi  Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, LV-4101;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu amatasdome@amatasnovads.lv

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

Share