Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu

Amata pienākumi:

 • Sniegt klientam un ģimenei palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
 • Novērtēt klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības.
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
 • Organizēt sociālā gadījuma risināšanu, piesaistot tajā nepieciešamos profesionāļus un citus resursus.
 • Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas.
 • Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Amatas novadā. 
 • Vest klientu personīgās lietas, atbilstoši LR likumdošanas MK noteikumu un Amatas novada pašvaldības normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā.      
 • Prasme pārzināt un  pielietot normatīvos aktus, sagatavot administratīvo aktu projektus.
 • Prasme vadīt sociālo gadījumu, izvirzīt mērķi, adekvātus uzdevumus.
 • Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar Sociālo pakalpojumu administrēšanas lietotājprogrammu SOPA.
 • Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Piedāvājam:

 • Dinamisku, daudzveidīgu darbu, stabilu darba vidi.
 • Iespēja profesionāli pilnveidot savas zināšanas.
 • Atalgojumu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai un kvalifikācijai, mēnešalgu EUR 848,-.
 • Sociālās garantijas.

Pretendents aicināts pieteikumu, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 31.janvārim iesniegt:

 • sūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi  Amatas novada pašvaldībā, „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, LV-4101;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu amatasdome@amatasnovads.lv

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām

Share