Amatas novada pašvaldība uzsāk projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” realizāciju

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”(Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu veido visi Amatas novada iedzīvotāji, īpaši iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni un personas ar invaliditāti.

Projekta ietvaros plānotas darbības prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe un garīgās veselības aprūpe.Tādējādi projekta galvenās darbības ir vērstas uz:
1) slimības profilakses un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanu Spāres speciālās internātskolas audzēkņiem – bērniem ar invaliditāti;
2) pieejamības uzlabošanu ārstu – speciālistu konsultācijām visiem Amatas novada iedzīvotājiem;
3) vesellību veicinošu nodarbību īstenošanu Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
4) vingrošanas un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu sabiedrībā, īstenojot gan lekciju ciklus, gan praktiskas nodarbības, gan tematiskus ikgadējus pasākumus.
Ņemot vērā, ka projekta mērķa grupa ir visi Amatas novada iedzīvotāji, plānots, ka projekta aktivitātēs tieši iesaistīsies vismaz 1189 iedzīvotāji.

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2017.gada 20 marta līdz 2019.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 71466 EUR, no tām 85% jeb 60746,10 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% jeb 10719,90 EUR no Valsts budžeta.

Aktivitātes plānots sākt no apriļa mēneša. Lai iepazītos ar visām 2017. gada aktivitātēm, skatiet projekta darba plānu: šeit

 

Share