AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU TĪRĪŠANA

Ceļu tīrīšanas saraksts apskatāms: šeit

Share