Amatas novada pašvaldības darbs ārkārtas situācijas laikā

Amatas novada pašvaldībā joprojām ir pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē. Novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, pakalpojumi tiek sniegti attālināti.

Katru nedēļu tiešsaistē norisinās vadības sēdes, kurās piedalās arī deputāti.

Pašvaldībā strādā vēl viens IT speciālists, kurš visiem darbiniekiem nodrošina veiksmīgu darbu attālināti, katru nedēļu skolotājiem tiek sniegtas apmācības dažādu tiešsaistes rīku izmantošanā.

Regulāri notiek apvienotās civilās aizsardzības komisijas sēdes, piedaloties visu 8 novadu (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas) pašvaldībām, Valsts policijai, slimnīcām un VUGD.

Covid-19 izplatības ierobežošanai un iedzīvotāju atbalstam krīzes situācijas laikā ir veiktas vairākas izmaiņas.

Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada pavasara semestra beigām) katram Amatas novadā deklarētajam 1.-12. klašu skolēnam no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (t. sk., audžuģimenēm) ēdināšanai tiek nodrošinātas pārtikas pakas. Līdz 14.05. aicinām pieteikties maija mēneša pārtikas paku saņemšanai.

Ārkārtas situācijā speciālās izglītības iestāžu izglītojamie neatrodas izglītības iestādē un turpina mācības attālināti. Lielākā daļa speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ir no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kurām ir nepieciešams papildus sniegt atbalstu, tāpēc katram speciālās izglītības iestādes gan Amatas novada Spāres pamatskolas izglītojamajam, gan Amatas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās Rīgas speciālās izglītības skolās no valsts budžeta mērķdotācijas tiek nodrošināta pārtikas paka katras mācību dienas ēdināšanas nodrošināšanai.

Novada izglītības iestādes veiksmīgi strādā attālināti, īpaši traucējoši darba apstākļi nav konstatēti, attālināti tiek komunicēts gan ar skolēniem, gan sniegta palīdzība skolēnu vecākiem.

Ir noteikts pabalsts krīzes situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim triju mēnešu periodā.

Ir pārcelti NĪN atmaksas termiņi.

Ir piemērotas nomas maksas atlaides komersantiem un NVO.

Tiek nodrošināts specializēts transports, kas nepieciešamības gadījumā atsevišķas iedzīvotāju grupas nogādā COVID-19 analīžu nodošanas punktos.

Amatas novadā ir apzināti visi veikali un auto veikaliņi, kuri var nodrošināt pārtikas piegādi uz mājām. Saraksts ar piegādātājiem un autoveikaliem šeit.

Novadā esošie veikali, kafejnīcas un benzīntanki ir ļoti labi spējuši pielāgoties esošajai situācijai un turpina nodrošināt preču pieejamību un pakalpojumus, rūpējoties par apkārtējo veselību. Papildus drošība tiek nodrošināta gan darbiniekiem, gan pircējiem, ir izvietoti informatīvi brīdinājuma raksti ar nepieciešamo rīcību, lai pasargātu sevi un apkārtējos no saslimšanas. Darbiniekiem un klientiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, ir izliktas  norādes un novilktas līnijas, lai tiktu ievērota 2 metru distance iepērkoties. Liela daļa darbinieku papildus drošībai izmanto vienreizējos darba cimdus un daudzviet pie kasēm ir uzstādītas stikla aizsargbarjeras, lai norobežotu pārdevēju no klientiem.

Novadā apzināti visi izmitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kuri ir gatavi izmitināt karantīnā un pašizolācijā dzīvojošos. Saraksts pieejams šeit.

Aktuālākā informācija saistībā ar Covid-19 tiek publicēta Amatas novada pašvaldības mājaslapā: www.amatasnovads.lv, sociālajos tīklos un ikmēneša pašvaldības informatīvajā izdevumā “AMATAS VĒSTIS”. Pašvaldības mājaslapā  ir integrēts virtuālais asistents “Covidbots”. Informācija par vīrusa izplatības ierobežošanu ir izvietota visos novadā esošajos veikalos, kafejnīcās un degvielas uzpildes stacijās.

 

 

 

Share