Amatas novada Skujenes ciemā un Ieriķu ciemā turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācija

eraf_es

Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Amatas novada pašvaldība realizē divus ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” .

Projektam „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”  ir izstrādāts tehniskais projekts un pašlaik ir izsludināts atklātais konkurss būvdarbu veikšanai. Projektu tiek plānots realizēt līdz 2015.gada pavasarim. Projekta ietvaros tiks veikta jaunas artēziskās akas ierīkošana, ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kā arī jaunu kanalizācijas tīklu un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

Projektam „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”  pašlaik turpinās tehniskā projekta izstrāde. Projektā ir plānots uzstādīt dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, sakārtot dzeramā ūdens ņemšanas vietu, veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus centralizētas ūdensapgādes sistēmas un centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pārklājuma paplašināšanai.

Ieriķu ciemā ūdenssaimniecības attīstības projekta kopējās plānotās izmaksas ir 640 298 EUR (bez PVN), bet Skujenes ciemā – 499 474 EUR (bez PVN). 85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.

 

Share