Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā darbu turpinās projektu koordinatore

Kopš 2010.gada Amatas novada pašavaldībā tiek īstenots projekts „Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā”, kura ietvaros Amatas novada domē ir pieņemta projektu koordinatore Zane Pīpkalēja, kas īsteno jau iepriekš apstiprinātus projektus, kā arī gatavo jaunus projektu pieteikumus dažādiem Eiropas savienības fondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem.

Ņemot vērā, ka 2012.gada 31.decembrī beidzas šī projekta īstenošana, Amatas novada dome ir pieņemusi lēmumu arī pēc projekta īstenošanas turpināt sadarbību ar projektu koordinatori Zani Pīpkalēju, noslēdzot beztermiņa darba līgumu.

Plānots, ka arī turpmāk projektu koordinatorei būs pienākums sagatavot projektu pieteikumus dažādiem fondiem, kā arī turpināt jau iesākto sadarbību ar Amatas novada NVO, tādējādi palielinot finansējuma piesaisti novadam un tā iedzīvotājiem.

Atgādinām, ka projekts „Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā” tiek īstenotss Eiropas Savienības 1.5.3.1. aktivitātes „ Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir LVL 18 500, kuras 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Share