AMATAS NOVADA VĪRU KORIM – 40

2019. gada 12.oktobrī, plkst. 17.00 Amatas kultūras namā norisināsies īpašs notikums – Amatas vīru kora “Cēsis” 40 gadu jubilejas koncerts.

Vīru koris diriģentes Marikas Slotinas-Brantes un kormeistares Montas Salmiņas vadībā ar lielu atbildību ir gatavojies savai jubilejai, lai klausītājiem sniegtu emocionāli piepildītu, saturīgu un atraktīvu koncertu, kuru palīdzēs realizēt talantīgā režisore Edīte Siļķēna un harizmāztiskais, tautā iemīļotais pasākumu vadītājs Jānis Gabrāns.

Repertuārā iekļautās dziesmas un to interpretācija ļaus klausītājiem kaut uz mirkli aizmirsties no ikdienas steigas un iegūt pozitīvu lādiņu drēgnajās rudens dienās.

Vīru kora pirmsākumi meklējami 20.gadsimta 70.-to gadu beigās, kad enerģiskās diriģentes Līgas Priedītes vadībā 1979. gada oktobrī Cēsīs tiek dibināts vīru koris, kurš toreiz ir CĒSU RAJONA LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKU VĪRU KORIS.

Kā tiek organizēta kora dibināšana? Līga Priedīte ir braukājusi pa rajona saimniecībām aģitēt dalībniekus. Pirmais jaundibināmajā korī pieteicies toreizējā kolhoza „Sarkanais Oktobris” priekšsēdētājs Kārlis Skulte.

Kopā ar diriģenti Līgu Priedīti aktīvā kora radošajā un mākslinieciskajā procesa virzībā piedalās kora „krusttēvs”, izcilais komponists Valters Kaminskis, kurš ir bijis daudzu kora turpmāk izpildīto dziesmu autors. Ne viena vien viņa dziesma vīru koriem „iziet provi” Cēsu rajona lauksaimniecības darbinieku vīru koris „Cēsis” balsīs!

Toreiz vīri vēl neapjauta, cik ļoti viņu ikdienu iespaidos dziesma, kuras dēļ ar degsmi krūtīs būs jāizdzīvo emocionāli pacēlumi, jo tieši dziesma ir tā, kas ļauj koristu dvēselēm pacelties pāri ikdienai, bet garam tapt stipram.

Amatas vīru koris ir kolektīvs, kurā virmo pozitīvisms, veselīgs humors, enerģija un liels kopā būšanas prieks.

Korim mēģinājumi notiek ceturtdienās, plkst.19.00 Amatas novada pašvaldības mājā “AUSMAS”.

Aicināti visi dziedošie vīri un jaunieši pievienoties kora sastāvam visu gadu, jebkurā ceturtdienā!

 

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Slotina – Brante,
Amatas vīru kora “Cēsis” diriģente

 

Share