Amatas novads uzsāk jaunu Eiropas savienības līdzfinansētu projektu

Pēc Ostfoldas reģiona padomes , Norvēģija , uzaicinājuma  Amatas novada pašvaldība kļuva par partneri vērienīgā Eiropas savienības ,, Progress”programmas līdzfinansētā projektā

,,Sociālās , dzimumu un ekonomiskās  nevienlīdzības  mazināšana   veselības jomā . Pašvaldību  stratēģijas, darbība un iespēju plānošana”

Projekta partneri ir

Ostfoldas reģiona padome , Norvēģija

Volda Universitātes koledžas pētniecības institūts , Norvēģija

Ostfoldas universitātes koledža, Norvēģija

Amatas novada pašvaldība , Latvija

Latvijas Universitāte, Latvija

Baltijas reģiona Healthy Cities Association , Somija

Mosas pilsēta , Norvēģija

Hoboelas pilsēta  , Norvēģija

Projekta uzdevums:

–        Apzināt un analizēt esošo situāciju  veselības jomā pašvaldībās, veikt pētījumu 7 bijušā Cēsu rajona pašvaldībās , izstrādāt metodes un ieteikumus   , lai  mazinātu  dažādu sabiedrības grupu sociālo, dzimumu  un ekonomisko  nevienlīdzību  veselības jomā

–        Sniegt zināšanas un informāciju dažādām  sabiedrības grupām pašvaldībās  par katra indivīda  pašatbildību  par savu dzīvi, t.sk   veselības  jomā,

–        Veicināt sabiedrības informētību  par minētajām tēmām,

–        Apgūt Norvēģijas, Dānijas, Somijas labāko pieredzi,

Projekts tiek uzsākts 01.12.2010 un ilgs 24 mēnešus

Kopējais budžets:  EUR 651 363.  Amatas novada pašvaldības līdzfinansējums – koordinatora un  speciālistu darbs, politiķu dalība semināros, darba grupās, citās projekta aktivitātēs

Share