Amatas novads uzsāk sadarbību ar Baltkrieviju

29. un 30. novembrī  Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas sastāvā  piedalījās Latvijas novadu dienās Vitebskā (Baltkrievijā), kas organizētas kā daļa no Latvijas simtgades svinībām.

Pasākumu organizēja Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā sadarbībā ar Vitebskas apgabala izpildkomiteju ar  mērķi  veicināt sadarbību starp Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pašvaldībām, paplašinot sadarbību ar visiem Latvijas reģioniem, kā arī rast jaunas iespējamās sadarbības formas starp Latvijas un Baltkrievijas pašvaldībām. Pievienotā vērtība ir Latvijas popularizēšana Vitebskas apgabalā, veicinot sadarbību tūrisma jomā un popularizējot Latviju kā tūrisma galamērķi.

Foruma laikā tika parakstīti starptautiskās sadarbības līgumi starp Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala un Latvijas Republikas pašvaldībām , kā arī nodomu protokols par sadarbību starp Vitebskas apgabala Haradokas rajonu un Amatas novada pašvaldību. Ilgtermiņa sadarbība plānota pašvaldību, ekonomikas, izglītības, sociālās un kultūras jomās, veselības un vides aizsardzībā, sportā, tūrismā un citās nozarēs, lai piesaistītu investīcijas un īstenotu kopīgus projektus.

Informāciju sagatavoja: Rita Merca
Ārējo sakaru koordinatore/ international relations coordinator Amatas novada pašvaldība/Amata Municipality
Tālr./fakss + 371 64122231 Mob. + 371 29476373
E-pasts:  rita.merca@amatasnovads.lv

 

Share