Amatas pagasta zemnieku saimniecība īstenojusi LEADER projektu

Amatas novada Amatas pagasta zemnieku saimniecība “Veckalna Sermuļi” ir īstenojusi LEADER projektu “Visas ķepas kopā!”.

Projekta ietvaros ir iegādāti rīki un aprīkojums, kas tiks izmantots suņu apmācībā un demonstrējumos. ZS “Veckalna Sermuļi” īpašniece Anita Jegorova jau ilgstoši nodarbojas ar suņu apmācību un to prasmju demonstrēšanu – gan pagastu svētkos, gan izbraucot uz izglītības iestādēm un mācot bērnus, kā pareizi rīkoties saskarsmē ar suņiem.

Lai rīkus būtu iespējams pārvadāt un piedāvātu iespēju demonstrēt suņu prasmes, projekta ietvaros tika iegādāta arī piekabe rīku pārvadāšanai.

Projektu “Visas ķepas kopā!” (Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000001) ir pozitīvi novērtējusi Cēsu rajona lauku partnerība un atbalstījis Lauku atbalsta dienests, kas finansē 90% jeb 4109.09 eur, kopējās projekta izmaksas ir 4972.00 euro.

Projektā iegādātie rīki un aprīkojums jau tiek izmantots suņu apmācībā un demonstrējumos:

Share