Apgūst Eiropas valstu pieredzi sociālajā jomā

No 2.līdz 6.septembrim Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, deputāti Pēteris Sockis, Solvita Krastiņa , domes darbinieki Dina Dombrovska un Rita Merca apmeklē Olmedo pašvaldību Itālijā, lai piedalītos Eiropas savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem” finansētā  projektā ,,Pilsētas un reģioni  sociālajai Eiropai” . Projekta mērķis ir apgūt  ES valstu pieredzi  sociālo jautājumu risināšanā vietējā līmenī un pakalpojumu  organizēšanā, sadarbības veidošanā ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem bezdarba un citu soc. problēmu novēršanā, apgūt sociālā darba organizēšanas metodoloģiju  pašvaldībās. Kopumā paredzēti 4 semināri  Itālijā 2010.-2011. gadā. Projektā piedalās partneri no Itālijas,  Grieķijas, Spānijas, Īrijas , Latvijas, Rumānijas.

Share