„Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai”

ELFLA&LADLauku atbalsta dienests (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde  ir izvērtējusi  un apstiprinājusi Amatas novada pašvaldības projekta „Aprīkojuma  iegāde Amatas Amatu mājai” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta īstenošana ir no 2013.gada 25.jūnija līdz 2014.gada 1 .jūlijam. Projekta finansējums ir EUR 7236.60 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši eiro un 60 eirocenti)

 

 

Share