APTAUJAS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU REZULTĀTI

27. janvārī noslēdzās aptaujas anketa, kurā ikvienam novada iedzīvotājam  bija iespēja paust savu viedokli un novērtēt pakalpojumu kvalitāti.

Aptaujas anketas rezultāti pieejami šeit

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai un jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Share