Ar 2019.gada 28. februāri tiek likvidēta Amatas novada pašvaldības iestāde “Amatas novada bāriņtiesa”.

Ar 2019.gada 01. martu darbu sāks jaunizveidotā pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:
Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;
Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts.
Bāriņtiesas juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis

Share