Ar “Skujenes viedā ciema attīstību” tiek iepazīstināta visa Eiropa!

Eiropas LEADER asociācija ELARD sadarbībā ar nacionālajiem VRG (Vietējo rīcības grupu) izveidojusi jaunāko materiālu par LEADER pieeju un tās devumu Eiropā. 

 

“Sākumā daži cilvēki bija skeptiski noskaņoti par tehnoloģiju izmantošanas veicināšanu Skujenes ciemā, taču beigu beigās tas bija veiksmīgs.

Plānojot Skujenes ciemata attīstību, tika secināts, ka ir vairāki priekšnoteikumi ciemata turpmākās attīstības veidošanai atbilstoši viedo ciematu koncepcijai. Galvenais izaicinājums bija ieinteresēto personu skepticisms projekta sagatavošanas posmā, jo viedo ciematu koncepcija Latvijā joprojām lielākoties nebija zināma. LRF informācija par viedo ciematu koncepciju bija noderīga, lai izpildītu iebildumus.

Projekta ietvaros viņi izstrādāja IT pakalpojumus, izveidoja telpu sanāksmēm un veicināja paaudžu sadarbību, piemēram, IT kursus, ko gados vecākiem cilvēkiem piedāvā jaunāki iedzīvotāji. Projekts piesaista arī sezonas iedzīvotājus, veicinot attālinātās darba iespējas.

Projekta rezultātā, parādot dzīves iespējas laukos, iekļaujot IT risinājumus un izceļot veiksmes stāstus par to, kā cilvēki var veiksmīgi attīstīt savu biznesu laukos, ir izveidots pozitīvs tēls, laužot stereotipus par dzīvi laukos. Galvenais projekta sasniegums bija sadarbības veicināšana vietējā sabiedrībā. Mazāk nekā pusgada laikā vietējā sabiedrība pieteicās nākamajam LEADER projektam un organizēja vairākas sadarbības tīkla aktivitātes.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem lauku apvidos ir lauku sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Šis projekts risina šīs galvenās problēmas, stiprinot esošos iedzīvotājus, izmantojot piekļuvi LEADER / CLLD. Tas tiek atspoguļots projekta īstenošanā, pamatojoties uz identificētajām vietējām vajadzībām, jo ​​sagatavošanās process tika vadīts pēc kopienas un ar vietējām iespējām, jo ​​ciemam ir caurspīdīgs optiskās šķiedras kabelis.”


LEADER ŽURNĀLS ANGĻU VALODĀ PIEEJAMS ŠEIT

 

Share