AS “Sadales tīkls” Amatas novadā atjauno elektrolīnijas

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Amatas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes un Vecpiebalgas novadā, AS “Sadales tīkls” šo novadu teritorijā šogad kopumā atjaunos zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla atjaunošanā  kopumā plānots ieguldīt vairāk nekā 2,1 miljonu eiro, ievērojami uzlabojot elektroapgādi vairākiem tūkstošiem klientu.

 AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Turpinot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu, Amatas novadā šogad AS ”Sadales tīkls” realizē trīs projektus. Rekonstrukcijas darbs vēl turpinās Amatas, Nītaures un Skujenes pagastā. Skujenes pagastā tiek veikta vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) elektrolīnijas pārbūve. Elektrolīniju no Anckiņām līdz Bēreniem 4,5 km garumā paredzēts pārbūvēt izolētu vadu izpildījumā, jo elektrotīkls šķērso mežainu apvidu un tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko izraisa stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars. Līdz ar elektrolīnijas rekonstrukciju Skujenes pagasta iedzīvotājiem paaugstināsies elektroapgādes drošums un kvalitāte. Amatas pagastā, Celmu apkaimē, šogad tiek veikta zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla pārbūve. Rekonstrukcijas darbu laikā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 2,3 km garumā un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Savukārt Nītaures pagastā šobrīd vēl norit transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

Papildu informācija:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre
Tālr. 67728823
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv

Share