ATBALSTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Sagatavotā brošūra sniedz informāciju par invaliditātes noteikšanas procesu gan bērnam, gan pilngadīgai personai par nepieciešamo
dokumentu sagatavošanu invaliditātes ekspertīzes veikšanai un to iesniegšanu kompetentajā iestādē.

Tāpat brošūra sniedz informāciju par personām ar invaliditāti pieejamajiem pabalstiem, pakalpojumiem un atvieglojumiem, kuru mērķis ir mazināt invaliditātes radītās sekas.

Latvijā īstenotā invaliditātes politika ir balstīta cilvēktiesību pieejā – darbības vērstas uz personas ar invaliditāti tiesībām uz patstāvīgu
dzīvi un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos, būt pašam savas dzīves noteicējiem, baudot visas tiesības un brīvības, kas ir piemērojamas vienlīdzīgu iespēju īstenošanā un savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

BROŠŪRA PIEEJAMA ŠEIT

Share