Atvērto durvju diena Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā

Janvāra sākumā Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolā notika atvērto durvju diena, uz kuru tika aicināti Amatas novada iedzīvotāji. Atvērto durvju dienas norises plāns tapa, balstoties uz jauno izglītības saturu lietpratībā – bērni kopā ar audzinātājām plānoja, ko darīs tēmas ietvaros „Es un mana tuvākā apkārtne”. Gatavojoties ciemiņu uzņemšanai pirmsskolā, sagatavošanas grupas bērni sadarbībā ar audzinātājām Elitu un Dināru izzināja, izgatavoja un izvietoja novadā afišas, izveidoja ciemiņu uzņemšanas plānu un cienastam izcepa sviesta cepumus.

Amatas novada iedzīvotāji tika aicināti  iepazīties ar pirmsskolas izremontētajām telpām, iekārtotajām grupām un darbiniekiem. Viesus laipni uzņēma, izvadāja un pastāstīja pirmsskolas sagatavošanas grupas bērni. Turpinājumā viesi tika aicināti uz koncertu „Būsim kopā!”. Koncertprogrammas izveidē piedalījās sagatavošanas grupas bērni ar audzinātājām, vidējā vecumposma grupas bērni ar audzinātājām Sandru un Elīnu,  mūzikas skolotāja Ina un tautas deju skolotāja Sanita. Klausītāji varēja novērtēt, cik dažādi un katrs ar savu raksturu un temperamentu ir mūsu jaunie talanti.

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem viesiem, pirmsskolas darbiniekiem un mūsu bērniem par sirds siltumu, rūpēm, cieņu, un labiem vārdiem.

 

Rakstu sagatavoja:
Gunita Barkāne,
Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas metodiķe

 

 

Share