Sadarbības projekts ar Polijas pilsētu Olesnica


Town Twinng project – Description
“Intercultural Dialog-To Build the Future of EU Debating on Eurosceptism”

The Town Twinning Project “Intercultural Dialog-To Build the Future of EU
Debating on Eurosceptism” promoted by GOK Oleśnica, was the project building
partnership between different …

Stalbes vidusskolas karjera

http://www.stalbe.edu.lv/index.php/karjeras-izglitiba

Nītaures vidusskola karjera

http://nitauresvsk.mozello.lv/karjera/

Karjera Raunas vidusskolā

http://www.raunasvsk.lv/karjeras-izglitiba

Par nekustamā īpašuma “Elkulauks” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Elkulauks”,
kadastra Nr. 42780100119, Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar
platību 6,47 ha izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības
Interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka
informācija par zemes gabala …

Automašīnas PEUGEOT 406, izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas
kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas
PEUGEOT 406, valsts reģ. Nr. EF-9774,
izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami šeit vai Amatas novada pašvaldībā. Automašīnas vnovertējums šeit. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu …

Āraišu arheoloģiskajā parkā jaunā apmeklētāju centra būvniecība norit pilnā sparā

Apmeklētāju
plūsma uz Āraišu ezerpili ir bijusi ievērojama kopš 1965.gada, kad LPSR Zinātņu
akadēmijas Vēstures institūta Āraišu arheoloģiskā ekspedīcija arheologa Jāņa
Apala vadībā uzsāka Ezerpils arheoloģisko izpēti. Gan vietējiem ļaudīm, gan
viesiem no tuvākām un tālākām zemēm bija ļoti interesanti …