Līdz 14. aprīlim valstī pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un iespējamos riskus Latvijā,

valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija

no 12. marta līdz 14. Aprīlim

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības …

Aktīvi norit būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Kopš 2019.gada decembra Amatas pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs Spāres pamatskolas teritorijā esošajās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā sniegt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus visos trīs objektos veic …

PIEŅEMTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANU

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: SN_Nr_11_23.10.2019._NIN_atviegl

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums


Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – …

Projekts ,,Eiropa pilsoņiem”


Oktobra nogalē Amatas un Raunas novada pašvaldības delegācijas piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ApiAry (Ceļā uz aktīvu solidaritāti) pasākumā Šationā (Chatillon) Itālijā. Ārējo sakaru koordinatore Rita Merca partnervalstu pārstāvjus iepazīstināja ar Amatas novada darbību, attīstības prioritātēm, prezentēja jauniešu un senioru sadarbību, …

Gada balvas “Austras koks” – pieteikšana

Cienījamie tautas tradīciju kopēji!

Ar šo tiek izsludināta Latvijas Folkloras biedrības balva “Austras koks” 2019.gadā.

Šogad balvu ir paredzēts pasniegt sekojošās nominācijās:

2 balvas par mūža ieguldījumu,

1 balva par latviskās dzīvesziņas kopšanu,

1 balva par aktivitāti folkloras laukā.

Pretendentu …

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

04.11. – 08.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

10.11  no plkst. 09:00 līdz 16:00

11.11. – 15.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

22.11. no plkst. 09:00 līdz 14:00…