Aicinājums 22. jūnijā izkārt Latvijas valsts karogu

Aicinājums novada iedzīvotājiem, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Cēsu kauju gadadienā 2018. gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos gados 22. jūnijā pie dzīvojamam mājām un pašvaldības ēkām izlikt (pacelt) Latvijas valsts karogu arī pašvaldību domēm citos novados, kuros arī ir risinājušies …

Līdz 22.jūnijam Turpinās Jaunatnes politikas stratēģijas apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.970, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu
 ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā“, publiskajai apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam (projekts): Amatas novada Jaunatnes politikas

Latvijas un Igaunijas tūrisma pakalpojumu sniedzēji viens no otra gūst atziņas uzņēmējdarbības attīstīšanai


Maijā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Livonijas kulinārais ceļš” (tūrisma ceļš “Livonijas garša”) ietvaros tika īstenotas divas iniciatīvas, kuru laikā uzņēmējiem – ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem bija iespēja mācīties no kolēģiem kaimiņvalstī. Uzņēmēji, viesojoties tūristu piesaistes vietās,

Par publiskās apspriešanas izsludināšanu saistošo noteikumu projektam “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Pašvaldība izsludina publisko apspriešanu sagatavotajiem pašvaldības sasitošajiem noteikumiem “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Priekšlikumus, ierosinājumus vai iebildes saistošo noteikumu redakcijai varat nosūtīt uz Amatas novada pašvaldības e-pastu: amatasdome@amatasnovads.lv, vai pastā Amatas novada …

Diskutējam par uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem pašvaldībās


Amatas novada delegācija Kasalborgonē (Itālija) no 17. līdz 20. maijam piedalījās  Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta “Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” noslēguma pasākumā. Galvenais akcents semināros un diskusijās  tika likts uz mazās uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem pašvaldībās. Amatas novada …

Aicina piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos koka māju un mēbeļu ražošanas uzņēmumos Latvijā un Igaunijā

Jau otro reizi projekta “Koksne un mēbeles” ietvaros aicinām Vidzemes uzņēmējus piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs koka māju un mēbeļu ražošanas uzņēmumos Latvijā un Igaunijā. Braucienu programma iekļauj izpētes vizītes dažāda mēroga uzņēmumos Vidzemē un Veru (Igaunijā), piedāvājot unikālu iespēju iepazīt …

Iedzīvotāju tikšanās Līvos

Amatas novada pašvaldība aicina 1. jūnijā, plkst. 19.00 Līvu bibliotēkā ikvienu interesentu piedalīties un izteikt savu viedokli saistībā ar gaidāmajām aktualitātēm Līvu ciematā.

  1. galvenie jautājumi:1. Velo celiņa izbūve
    2. Atpūtas un sporta laukuma izbūve pretī bērnudārzam, t.s. “Trīsstūris”
    3.