Stalbes vidusskolas karjera

http://www.stalbe.edu.lv/index.php/karjeras-izglitiba

Nītaures vidusskola karjera

http://nitauresvsk.mozello.lv/karjera/

Karjera Raunas vidusskolā

http://www.raunasvsk.lv/karjeras-izglitiba

Par nekustamā īpašuma “Elkulauks” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Elkulauks”,
kadastra Nr. 42780100119, Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar
platību 6,47 ha izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības
Interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka
informācija par zemes gabala …

Automašīnas PEUGEOT 406, izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas
kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas
PEUGEOT 406, valsts reģ. Nr. EF-9774,
izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami šeit vai Amatas novada pašvaldībā. Automašīnas vnovertējums šeit. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu …

Āraišu arheoloģiskajā parkā jaunā apmeklētāju centra būvniecība norit pilnā sparā

Apmeklētāju
plūsma uz Āraišu ezerpili ir bijusi ievērojama kopš 1965.gada, kad LPSR Zinātņu
akadēmijas Vēstures institūta Āraišu arheoloģiskā ekspedīcija arheologa Jāņa
Apala vadībā uzsāka Ezerpils arheoloģisko izpēti. Gan vietējiem ļaudīm, gan
viesiem no tuvākām un tālākām zemēm bija ļoti interesanti …

PIETEIKŠANĀS DARBAM VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJĀS EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 2019.GADA 25.MAIJĀ

Amatas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu “ Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina
vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas Parlamenta
vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.                                                                                       Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu