“Iededz gaismu Skujenē”

Svece –tik maģiska un netverama. Svece-siltuma un gaismas simbols.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas simtajai gadadienai 16. novembrī iedegsim gaismu Skujenē, veidojot sveču gaismas salu pie Skujenes viduslaiku pilsdrupām.

Par godu Latvijai, no plkst. 17.00 līdz 22.00 aicinām Skujenes iedzīvotājus, …

AKTUALITĀTES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 14. jūnijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019. gada 1. janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.…

MILITĀRĀS MĀCĪBAS AR KAUJAS ŠAUŠANU DRABEŠU POLIGONĀ NOVEMBRĪ

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

01.11. no plkst. 10:00 līdz 16:30 (ar salūtmunīciju)

11.11  no plkst. 10:00 līdz 16:00

13.11.-15.11. no plkst. 09:00 līdz 14:00

20.11.-22.11. no plkst. 09:00 līdz 14:00

27.11.-29.11. no plkst. …

SKOLĒNIEM RUDENS BRĪVLAIKS

Skolēniem šonedēļ rudens brīvlaiks.

Aicinām visus – gan lielākos, gan mazākos – būt aktīviem un rosīgiem, kā arī atbildīgiem un apdomīgiem. Lūgums, īpaši sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, pārliecināties par drošu vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējām savam bērnam.

Savukārt, …

Vai zinām , kas ir ludotēka?

Vidzemes bērnu un skolu bibliotēku 17.konference 17.oktobrī Cēsīs pulcēja bibliotekāres no visiem  mūsu novada pagastiem. Konferences tēma Bibliotēkas = ludotēkas. Šis svešvārds bibliotēku aprindās  jau bija izskanējis, bet plašākam lokam pasvešs. Runa ir par spēlēm bibliotēkās.

Konferencē diskutējām,  vai tās …

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par nodokļu reformu

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz šī gada 21. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Aptauja ir daļa no tiesībsarga ierosinātās pārbaudes lietas par nodokļu reformas neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un …

Par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Amatas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Amatas novada Domes 26.09.2018. lēmumu (prot. Nr.11, 12.§), publiskajai apspriešanai tiek nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 15.10.2018. līdz 05.11.2018.

Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu …