No šodienas ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu

Sākot no 1. aprīļa Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka Latvijā ārsti tāpat kā Igaunijā un Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vācijā,

Iespējas saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm un pakalpojumu saņemšanai digitāli

VARAM atgādina, ka kopš 2018.gada ir izveidota oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese, kuru šobrīd iespējams izveidot ikvienai privātpersonai – gan fiziskai personai no 14 gadu vecuma, gan juridiskai personai – drošas un vienotas elektroniskās saziņas nodrošināšanai ar valsts un pašvaldību …

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos vai pieteikt konkrētā atkritumu veida savākšanu …

Sākas noslēdzošā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.

XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI TIEK PĀRCELTI UZ 2021.GADA VASARU

Šodien, 31.martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. 

Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un …

Informācija par laulību, dzimšanas un miršanas faktu reģistrēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas klātienē nodrošina dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, tomēr savu apmeklējumu vēlams pieteikt telefoniski vai pa e-pastu. Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām dzimtsarakstu nodaļas pieņem elektroniski, izmantojot portālus 

Kā strādā Amatas novada veikali, kafejnīcas un benzīntanki esošajā situācijā?

Kopš ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Amatas novada mazie veikali, kafejnīcas un benzīntanki ir ļoti labi spējuši pielāgoties esošajai situācijai un turpina nodrošināt preču pieejamību un pakalpojumus, rūpējoties par apkārtējo veselību.

Papildus drošība tiek nodrošināta gan darbiniekiem,