AMATAS NOVADA VĪRU KORIM – 40

2019. gada 12.oktobrī, plkst. 17.00 Amatas kultūras namā norisināsies īpašs notikums – Amatas vīru kora “Cēsis” 40 gadu jubilejas koncerts.

Vīru koris diriģentes Marikas Slotinas-Brantes un kormeistares Montas Salmiņas vadībā ar lielu atbildību ir gatavojies savai jubilejai, lai …

Nītaureņu aktivitātes

Biedrībai “Nītaureņi” šī vasara bijusi viena no darbīgākajām pēdējo gadu laikā. Par to, ka varam darboties, esam pateicīgi projektu finansētājiem – Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrai, Valsts kultūrkapitāla fondam un Amatas novada pašvaldībai. Paldies visiem biedrības ziedotājiem! Esam ļoti priecīgi un …

Brāļu draudzes nozīme

Latviešiem Brāļu draudze ir turama svētā un goda pilnā piemiņā. Īsos vārdos nevar  pateikt visu nozīmīgo, ko tā ir nesusi un dāvājusi mūsu tautai. Tas ir grandiozs notikums, apvērsums, kad latviešu tauta pirmo reizi labprātīgi pieņēma kristīgo ticību. Tā ir …

AKTUALITĀTES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

ZAAO_VESTNESIS_2019_SEPTEMBRIS

Ziemeļvidzemes apsaimniekošanas sistēma

Turpinās publiskā balsošana par “Amatas novada lepnums 2019” konkursa kandidātiem!

Amatas novada pašvaldība jau ceturto gadu organizē konkursu “AMATAS NOVADA LEPNUMS”, lai pateiktu “paldies” un godinātu cilvēkus, kuri ar savu rīcību sekmē Amatas novada attīstību un veido patīkamu dzīves telpu mums apkārt. Godināsim labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus, …

Cēsu apkārtnes uzņēmīgajām sievietēm ir iespēja pieteikties praktiski izglītojošam, uzņēmējdarbību veicinošam pasākumu ciklam

Jau septembrī Āraišu biedrība sadarbībā ar biedrību “Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” uzsāks līdz šim vēl nebijušu projektu ar mērķi veicināt sieviešu uzņēmējdarbību, kā arī mūsu novada un pārējās Cēsu apkārtējās lauku teritorijas attīstību. Projektā “Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla …

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana Amatas pagastā

Mums katram ir sava dzīves vieta (telpa) – saimniecība, māja, dzīvoklis, istaba, un katram tajā ir sava kārtība, sev tuvās lietas, atmiņas… Līdzīgi ir ar plašāku teritoriju, kuru mūsdienās varam saukt par pagastu, novadu un, vēl tālāk skatoties, valsti. Arī …