Piedalies konkursā “Sakoptākais mežs 2020”

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  2020. …

Amatas kultūras centra pašdarbnieku sveiciens Amatas novada iedzīvotājiem Līgo svētkos!

Amatas kultūras centra pašdarbnieku sveiciens Amatas novada iedzīvotājiem Līgo svētkos! Īpašie sveicieni Amatas pagasta visām 12 Līgām un 40 Jāņiem! Lai veselība un izturība raženākajiem – Jānim Gulānam un Jānim Stūrim! Augt lielam un stipram pagasta mazākajam Jānim Venterim!

Līgo, …

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā īpašs Jāņu piedāvājums!

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā īpašs Jāņu piedāvājums! 🌾🌿

21. jūnijs 11.00-14.00 Ezerpilī muzicē folkloras kopa „Dzieti”

22. jūnijs 11.00-16.00 Meitu salā Amatu prasmju demonstrācijas. Ēze. Putra. Adatas pinums.

Meitu salā būs sastopami 4 amatnieki, kas demonstrēs dzelzs laikmetā veiktos

EIROPAS ARHEOLOĢIJAS DIENAS 2020

Eiropas Arheoloģijas dienu aizsākumi meklējami Francijā, un kopš 2019. gada to organizēšanā iesaistījusies arī Arheoloģija Latvijā un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Šajā gadā par Arheoloģijas dienu Latvijā galveno norises vietu izraudzīts Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks, kura teritorijā atrodas 2020.gada …

Priecīgus Līgo svētkus un Lustīgu Jāņu dienu!

Klāt Līgo svētki,
daba kā bez prāta,
gan vībotnes,
gan baltais āboliņš
ir smaržu važas
uzlikuši prātam
un sirds ir kļuvusi
kā dievkociņš.
kur saule novakarā
apmetīsies.
/K. Apškrūma/

Jāņi un Līgas Amatas novadā uz 18.06.2020.

Pagasts Jānis Līga
Amatas

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu

Pārtikas nozares uzņēmējiem iespēja pieteikties eksperimentālai kopradei, lai ar pētniekiem risinātu ilgtspējīga iepakojuma izaicinājumu

Vidzemes plānošanas reģions un Rīgas Tehniskā universitāte aicina pārtikas nozares uzņēmējus pieteikties eksperimentālai inovāciju koprades laboratorijai, lai kopā ar pētniekiem attīstītu ilgtspējīgus pārtikas iepakojuma risinājumus. Tā paredz iepriekšēju sagatavošanos un divas klātienes tikšanās novembrī.

Ik dienu pasaulē un arī Latvijā …