Bērnu peldēšanas organizēšana COVID -19 izplatīšanās laikā

Pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai baseinā – skolām, vestibilā tiek ielaista viena klase, tā noģērbjās garderobē vienā nišā un dodās uz baseina ģērbtuvēm otrā stāvā. Tad tiek ielaista vestibilā nākošā klase, kura drēbes garderobē novieto citā nišā un dodas uz baseina ģērbtuvēm. Otrā grupa baseina ģērbtuvē tiek laista tikai tad, kad nav neviena cilvēka un ģērbjās pretējā pusē un pa vidu ir norobežojošā skapīšu josla. Baseinā grupas peld pa atsevišķiem celiņiem un starp viņiem ir 5 metri. Tādā pašā secībā tiek nodrošināta bērnu iznākšana no baseina. Ar šo mēs nodrošinām, ka bērnu plūsmas nekrustojās, pie ieiešanas un iziešanas tiek dezinficētas rokas un pēc katras bērnu grupas tiek dezinficēti skapīši un durvju rokturi. Pārējie apmeklētāji vispār netiek ielaisti tajās ģērbtuvēs, jo viņi ģērbjas pirmā stāva baseina ģērbtuvēs.

Informē:
SIA”FENIKSS Z.G.”
Reģ. Nr.44103015000
Cēsu prospektā 46A, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu novadā, LV-4126
e-pasts:feniksszg@inbox.lv

 

Share