BŪSIM VESELI – projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”

Kopš marta mēneša Amatas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Amatas novada iedzīvotājiem.

Projekta mērķa grupu veido visi Amatas novada iedzīvotāji, īpaši iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni un personas ar invaliditāti.

Projekta ietvaros plānotas darbības prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda veselības aprūpe un garīgās veselības aprūpe.

Pašvaldībai, sadarbojieties ar izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, ģimenes ārstiem, mērķa sasniegšanā plānots uzlabot sabiedrības kopējo veselību, pievēršot iedzīvotājus veselīgākam dīvesveidam.

Pirmās projekta aktivitātes notika Zaubes pamatskolā 27. aprīlī, skolēni tikās ar fizioterapeiti Lindu Līci, kura skolēniem stāstīja par pareizu stāju, izskaidroja ergonomikas pamatprincipus skolā un mājās, sniedza informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc lekcijas skolēni izpildīja vingrinājumus, kas labvēlīgi ietekmē stāju un vispārējo fizisko sagatavotību.

28.aprīlī Zaubes pamatskolā projekta ietvaros viesojās uztura speciālists Dr. Andis Brēmanis, lai izglītotu skolēnus par veselīgu uzturu, un augļu un dārzeņu patēriņu ikdienā, speciālists analizēja uztura paradumus un veicināja pārdomas par uzņemtajām kalorijām. Dr. Brēmanis lekcijas laikā noskaidroja skolēnu ēšanas paradumus, sniedza rekomendācijas par veselīgu uzturu. Arī pēc šīs lekcijas skolēni tika iesaistīti fiziskajās aktivitātēs.

Publiski apmeklējamie pasākumi maija mēnesī:

aktīvās atpūtas pasākums „Nūjosim Āraišos” pieneņziedēšanas laikā 14. maijā plkst. 10:00. Tikšanās vieta Āraišu arheoloģiskais parks. Pieejamas trīs distances gan iesācējiem, gan pieredzējošiem nūjotājiem. (Plašāka informācija www.amata.lv).

Lekcija „Onkoslimību profilakse ginekoloģijā” 18. maijā plkst. 10:00 Olitas Elmeres ģimenes ārstu praksē Zaubes pagasta “Gundegas”- 10. Tikšanās ar ginekoloģi I. Zupu.

„Jauno māmiņu un bēbīšu skola” 24. maijā plkst. 10:00 Nītaures pagasta ēkā. Nodarbības laikā paredzēts runāt par krūts barošanu, zīdaiņa uzturu, piebarošanu, jaundzimušā aprūpi. Plānotas prakstiskas un arī radošas nodarbības, kas veicina bērnu pareizu attīstību atbilstoši vecumam. Nodarbības plānotas katru mēnesi, tās notiks Nītaurē un Zaubē. Tiks nodrošināts autotransports, lai nogādātu māmiņas ar mazuļiem uz nodarbību norises vietu. Māmiņas aicinām pieteikties pie projekta koordinatores.

Lekcija „Cukura diabēts un kardioloģija” 25. maijā plkst. 10:00  Olitas Elmeres ģimenes ārstu praksē Zaubes pagasta “Gundegas”- 10.

Pasākumus apmeklēt aicināts ikviens Amatas novada iedzīvotājs.

Maija mēnesī lekcijas par veselīgu uzturu un kustībām skolēniem notiks Skujenes pamatskolā, Amatas pamastkolā, Drabešu sākumskolā. Otrajā mācību semestrī Amatas novada skolēnus plānots skolēnus izglītot par garīgo veselību.

Veselību veicinošas fiziskās aktivitātes notiks arī Spāres internātpamatskolas skolēniem, popularizējot dažādus sporta veidus – florbolu, basketbolu, novusu, galda tenisu, futbolu u. c. Tiks nodrošinātas peldēšanas apmācības Priekuļu peldbaseinā „Rifs”.

Otrajā mācību semestrī tiks turpinātas iepriekš minētās aktivitātes un  organizēts lekciju cikls par garīgās veselības traucējumiem, kā arī veselību veicinošas vingrošanas nodarbības fizioterapeita pavadībā.

Citas projektā plānotās aktivitātes šī gada laikā

Ārstu speciālistu lekcijas:

lekcija „Cukura diabēts un kardioloģija” 15. jūnijā Nītaurē, dienas aprūpes centrā.

Lekcija „Onkoslimību profilakse pulmonoloģijā” 13. septembrī, Nītaurē dienas aprūpes centrā.

Lekcija ‘”Onkoprofilakse ginekoloģijā” 21. septembrī, Nītaurē dienas aprūpes centrā.

Lekcija “Onkoslimību profilakse pulmonoloģijā” 10. oktobrī Nītaurē, dienas aprūpes centrā.

Kustību nodarbību cikls Skujenes pagasta iedzīvotājiem no septembra līdz decembrim. Plānotas vingrošanas un nūjošanas nodarbības vispārējās veselības veicināšanai.

Lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm. Tās notiks no septembra līdz oktobrim Ieriķos, Līvos, Zaubē un Nītaurē. Lekcijās plānota tikšanās ar nūjošanas speciālistu, atslābināšanās tehnikas apmācības, lekcija par stresu un izdegšanas sindromu, lekcija kā izvairīties no sirds un asinsvadu slimībām.

Lekcijas senioriem Amatas pagasta Ģikšos:

lekcija par veselīgu uzturu 13. jūnijā;

veselīgas ēšanas meistarklase 18. jūlijā;

pārgājiens gar jūru nūjošanas speciālista pavadībā. 8. augustā.

 

Kustību nodarbību cikls veselīga dzīvesveida veicināšanai senioriem. Nodarbības plānots uzsākt ar oktobra mēnesi. Paredzētas nodarbības fizioterapeita pavadībā, lai apgūtu vingrojumus, kas izmantojami ikdienā veselības uzlabošanai.

Projektā plānoti pasākumi aktīvā dzīvesveida popularizēšanai:

Jaunatklāšanas pārgājiens „Gaujas sākuma meklējumos” 18. jūnijā Skujenē.

„Ģimeņu sporta un atpūtas svētki Līvos” 26. augustā.

„Zelta rudens Āraišos” 2017. Pasākums plānots oktobra mēnesī. (Plašāka informācija par šiem pasākumiem mājas lapā www.amata.lv).

Detalizēta informācija par notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiks nodrošināta informatīvajā izdevumā „Amatas avīze”, mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī sociālajos tīklos twitter.com (AmatasNovads), Draugiem.lv (Amatas novada pašvaldība).

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2017.gada 20. marta līdz 2019.gada 31.decembrim. Kopējās izmaksas ir 71466 EUR, no tām 85% jeb 60746,10 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, bet 15% jeb 10719,90 EUR no Valsts budžeta.

Projekta koordinatore Dace Sabule

Tel. 28 681 083, e-pasts: dace.sabule@amatasnovads.lv

Share