Būvdarbu veicēju ievērībai

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu sākot ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). Birojs ir uzsācis vērienīgu apmācību kampaņu BIS lietotājiem, organizējot informatīvos reģionālos seminārus un tiešsaistes apmācības, un uz sadarbību aicina iesaistīties visas Latvijas pašvaldības, informējot pašvaldības teritorijā esošos būvniecības nozares dalībniekus un iedzīvotājus par kampaņu. Apmācību kampaņas mērķis ir projektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem viegli uztveramā un saprotamā veidā sniegt informāciju par BIS funkcionalitāti, izveidotajiem elektroniskiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām un pienākumiem no 2020. gada 1.janvāra, kā arī par būvniecības elektroniskā procesa sniegtām priekšrocībām.

Jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri -būvēt no jauna,  pārbūvēt savu māju vai  savu dzīvokli, rakt dīķi, ievilkt ūdensvadu u.t.t. vai arī uzņēmējs, kurš vēlēsies īstenot investīciju projektu, realizēt kādu būvniecības ieceri, saskaņojumus varēs veikt attālināti.

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde ”Būvniecības darba vieta”, nākamais solis- augšējā labajā stūrī ir norāde “Pieslēgties kontam”. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” [internetbanka, e-paraksts].

Sistēmā paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti, būvniecības iesniegumu un citus pieprasījumus aizpilda tiešsaistes formā strukturētu datu veidā, tiem pievienojot datus, kuros ietver dokumentus vai to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām.

Sistēma nodrošina papīra vai elektroniska formāta dokumenta reģistrāciju.

Tātad – no 2020.gada 1.janvāra visa komunikācija ar būvvaldēm notiks elektroniskajā sistēmā (BIS), kurā lietotājs varēs sekot līdzi, kurā stadijā pašreiz ir viņa būvniecības lieta. Vai būvniecības iecere ir izskatīšanā, vai varbūt ir saņemts kāds paziņojums no būvvaldes vai no tehnisko noteikumu izdevējiem.

Piekļuve speciālajām tiešsaistes formām un sistēmas daļai, kurai ir ierobežota piekļuve, tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja identitātes pārbaudi (autentifikāciju), izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli.

Ja par pakalpojuma saņemšanu būs veicams maksājums, aizpildot šo noteikumu, sistēma nodrošinās sistēmas lietotājam iespēju veikt pakalpojuma apmaksu tiešsaistē, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas maksājuma moduli.

Informējam, ka jau no 2019.gada 1. oktobra elektroniski ir iespējams nodrošināt visu būvniecības dokumentācijas apriti. 

 

Sīkāka informācija Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapā bvkb.gov.lv

Share