Aicinām Amatas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt anketu

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta

“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

ietvaros tiek veikta jauniešu  anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā …

FORUMS MEKLĒJAM DARĪTĀJUS

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas sabiedrībai

 

28. decembrī Priekuļu vidusskolā

 

9.30 – 10.00 REĢISTRĒŠANĀS

10.10 – 11.40 MEISTARKLASES PEDAGOGU VADĪBĀ:

 

1.  Vita Krūmiņa ,,IZAICINĀJUMS – DARBS SKOLĀ

2.  Inese Lāce ,,TĀ MĒS

Drabešos NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu.

Informēju, ka NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

12.12.2017 un 13.12.2017 no plkst. 12:00 līdz 17:00…