Sveicu Jūs Latvijas Valsts 100. dzimšanas dienā!

Latvijas valsts simtgade – ir mūsu svētki – šī ir mūsu valsts un tikai mēs esam un būsim tajā saimnieki. Svētku brīdis kā apstāšanās pirms turpinājuma. Skaistos svētku pasākumos aicinu pulcēties visos Amatas novada pagastos un skolās, Amatas novada lepnuma …

Spāru svētki Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā 

Apmeklētāju centrs Āraišos top – būvnieki no Valmieras SIA “Ekers” kopā ar Amatas novada pašvaldību un Āraišu Ezerpils ļaudīm aicina uz spāru svētkiem. Ēkas celšana ir savā augstākajā punktā – būvnieki uzkar vainagu un saimnieki gādā cienastu!

Aizsardzības ministra apsveikums Latvijas valsts svētkos

AKTUALITĀTES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANĀ

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 14. jūnijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019. gada 1. janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.…

,,Eiropa pilsoņiem” projekts “ES nākotnes veidošana, apspriežot eiroskepticismu pilsoņos”

No 18.oktobra  līdz 24.oktobrim Amatas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Itālijas pilsētu Gallodoro, lai kopā ar piecām citu valstu pašvaldībām piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projektā ” To Build the Future of EU Debating on Euroscepticism Citizens” (ES nākotnes veidošana, apspriežot …

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – …

Seminārs “Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem.”

Biedrība Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija sadarbībā ar Amatas novada domi un SIA LLKC  Cēsu konsultāciju biroju rīko semināru Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem.

Norises vieta: Ausmas, Amatas novada dome, Drabešu pagasts, Amatas novads
Datums:    2018. gada 8.novembrī

Programma:

Laiks Stundu