Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība un Amatas novads piedalās lielākajā Ziemeļvalstu tūrisma izstādē „MATKA NORDIC TRAVEL FAIR 2019” 16.01.2019

No 17. līdz 20.janvārim Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība kopā ar Rīgas Tūrisma Attīstības biroju “Live Rīga”, Jūrmalas pilsētas domi un Amatas novadu piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē Somijā „Matka Nordic Travel Fair 2019”, kas ir lielākā Ziemeļvalstu tūrisma izstāde. Mērķis …

Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu

Amata pienākumi:

 • Sniegt
  klientam un ģimenei palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
 • Novērtēt
  klientu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības.
 • Sniegt
  sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir
  bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām,

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESAS” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

 • Vada un nodrošina Amatas,
  Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas darbību
  atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un
  Raunas novadu bāriņtiesas nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Kontrolē bāriņtiesas noteikto funkciju
  un uzdevumu izpildi;

VID aicina darba devējus līdz 2019.gada 1.februārim iesniegt informāciju par darbiniekiem izmaksātajām summām

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
– VID) atgādina, ka visiem darba devējiem līdz 2019.gada 1.februārim ir
jāiesniedz paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums)
2018.gadā, ja darba attiecības bijušas līdz 2018.gada 31.decembrim.

Savlaicīga un korekta šāda
paziņojuma iesniegšana ir …

13.februārī ZAAO gaida ciemos jauniešus, kuri vēlas “pielaikot” profesijas

13.februārī,
Latvijas skolēnu ĒNU DIENĀ SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina ciemos jauniešus, kuri
vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas nozarē būtiskas profesijas. Būs
iespēja “ēnot” loģistikas speciālistu, atkritumvedēja vadītāju, vides
inženieri, vides izglītības pedagogu/ projektu vadītāju.

“Ēnām”
tiek dota iespēja ne tikai vērot …

LLKC Cēsu nodaļa rīko

LLKC Cēsu nodaļa rīko maksas izglītojošo semināru: IEVADS GRAFISKAJĀ DIZAINĀ

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU APMĀCĪBAS

Paziņojums par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Amatas novada dome informē, ka 2018. gada 19. decembra sēdē pieņemts lēmums Nr.1 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) teritorijas …