“ABC vietējiem ražotājiem”

lauku partnerība

Aicinām pieteikties, esošos un topošos, MĀJRAŽOTĀJUS un MAZOS RAŽOTĀJUS dalībai projektā “ABC vietējiem ražotājiem”!

Īstenojot  iecerēto, plānotas vietējo ražotāju  tikšanās, tirdziņi, pasākumi produkcijas atpazīstamības iegūšanai,  vietējā zīmola sagatavošana,  dalība starptautiskā izstādē – gadatirgū Gulbenē 2014.gada septembrī , arī  pieredzes apmaiņa  …

Amatas novadā jau gatavojas laivošanas sezonai

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citiem projekta partneriem ievieš Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”/ RIVERWAYS, kura galvenais mērķis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību projekta …

Aicina darbā Gaujas Nacionālā Parka Tūrisma Klastera biroja vadītāju

Gaujas Nacionālā Parka Tūrisma Biedrība (GNP TB) aicina darbā GNP TK biroja vadītāju.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:
1. Augstākā izglītība;
2. Pieredze vadošā amatā un kolektīva vadīšanā ne mazāk kā 5 gadi;
3. Labas komunikācijas spējas, prasmes patstāvīgi organizēt darbu un …

Pensionāru biedrības ,,Dzīvesprieks’’ pirmais darbības gads.

Pagājis gandrīz gads, kopš sākusi darboties Amatas pagasta pensionāru biedrība ,,Dzīvesprieks’’. Pietiekoši ilgs laika posms , lai varētu atskatīties uz paveikto.

 Gada laikā esam apzinājuši mūsu pagasta pensionārus ,biedrībā iesaistot 37 biedrus. Sadarbībā ar ,,Amatas  novada Attīstības fondu’’ sagatavojām un …

Neapbuvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi Amatas novadā

2014. gada 22. janvārī Amatas novada domes sēdē Nr. 1 tika apstiprināti iekšējie noteikumi par  kārtību, kādā tiek veikta Amatas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsole.

sīkāka informācija

dīķa hokeja turnīrs

15. februārī plkst 10.00 Amatas novada Ģikšos tiek organizēts Dīķa hokeja turnīrs

dīķa hokeja nolikums

Plakats_hokeja_turnīrs

Koki mežā, nafta dzīlēs

Ir apkopoti 2013./2014.mācību gada pirmā semestra rezultāti SIA ZAAO (ZAAO) konkursā skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm „Šķiroto atkritumu akcija”. Kopā savāktas jau 73 tonnas izlietotā papīra un 20 m3 PET pudeļu, kas apliecina, ka izmantojot savāktās otrreizējās izejvielas, nebūs jānocērt …