Cēsu novadā saņem projekta “Vidzeme iekļauj” sociālos pakalpojums

Lai novērstu institucionālās aprūpes dominanci un veidotu personu ar ierobežotām iespējām cilvēktiesības respektējošu dzīves vidi Latvijā, laika posmā no 2015. līdz 2022. gadam norisinās deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) projekts, kurā iesaistījies arī Cēsu novads.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības locekļu …

Pārskats par deinstitucionalizāciju Vidzemē

Lai analizētu Vidzemē īstenoto deinstitucionalizācijas procesu – izveidotos un vēl topošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem, Vidzemes plānošanas reģions sagatavojis detalizētu pārskatu par paveikto.

Tajā apkopota informācija par pakalpojumu attīstību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem …

Radoša pēcpusdiena Āraišos – “Senatne un lukturi ezerpilī”

Janvāra sākumā notika jaunā Cēsu novada muzeju un kultūras mantojuma institūciju projekta “Nosūtījums uz muzeju!” atklāšanas svētki un iesaistīto dalībnieku programmu prezentācijas.

Plecu pie pleca, četri Cēsu novada muzeji un kultūras mantojuma institūcijas – Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks, Cēsu Vēstures …

Cēsu novadā īstenoti vairāki “Vidzemes kultūras programmas 2021″ projekti

Pērnā gada nogalē noslēdzās Valsts kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2021” (turpmāk-VKP)  projektu realizācija. Arī 2021.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, VKP mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību …

Drabešu ciemā pabeigts satiksmes uzlabošanas projekts

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde ir pabeigusi investīciju projekta „Amatas novada pašvaldības Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši-Lāčkalni, Drabeši- Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana, paredzot satiksmes organizācijas sakārtošanu” īstenošanu. Projektu, lai tā risinājumi iekļautos Drabešu muižas kultūrvēsturiskajā ainavā, izstrādāja SIA Tomus,

Āraišu ezerpils eksperimentālajai ēkai – 40!

Šogad aprit 40 gadu, kopš arheologa Jāņa Apala vadībā uzcelta pirmā eksperimentālā Āraišu ezerpils dzīvojamā ēka. 1981. gada vasarā arheologs Jānis Apals ar domubiedru grupu sāka pirmā namiņa būvniecību, tas notika vēl pirms rekonstrukcijas būvēšanas uz ezera salas.

Par prototipu …

Jaunizveidotā “Vidzeme iekļauj” vadības grupa analizē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanu pašvaldībās

Pirmo tikšanos aizvadījusi Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vidzeme iekļauj” jaunā vadības grupa, kurā pārstāvētas tās pašvaldības, kas projekta ietvaros īsteno deinstitucionalizācijas procesu ar mērķi nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Tajā pārskatīts līdz šim paveiktais, kā arī diskutēts par izaicinājumiem,