Ar Eiropas fondu atbalstu Vidzemē realizēts ievērojams skaits inovatīvu un jēgpilnu ideju

Kopš Vidzemes plānošanas reģions (VPR) uzsācis starptautisku projektu īstenošanu, attīstīts plašs sadarbības tīkls, kas aptver 232 partnerorganizācijas 28 valstīs. Ievērojamais kontaktu loks ļāvis veiksmīgi īstenot projektus, izmantot piekļuvi plašām zināšanām, pieredzei, un to visu ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu

Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju funkcionālā stāvokļa analīze, izmantojot jaunākās tehnoloģijas – ķermeņa kompozīcijas analizatoru”

Nr.20-09-AL18-A019.2202-000002

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta “Iedzīvotāju funkcionālā stāvokļa analīze, izmantojot jaunākās tehnoloģijas – ķermeņa kompozīcijas analizatoru” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas …

Ieriķos uzsākta Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve

Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu starp Amatas novada pašvaldību un SIA “8 CBR”, aprīlī ir uzsākti būvdarbi Cecīlu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūvei.

Pārbūvējot krustojumu, plānots saglabāt esošo Kumadas ielas brauktuves platumu, atjaunojot ielas segumu.  Ņemot vērā pieaugošo kravas …

Militārā mantojuma tūrisma projekts uzsākts ar partneru tikšanos tiešsaistē

Latvija un Igaunija reiz nokļuvušas vienos ģeopolitiskos procesos – abas valstis dibinātas uz Pirmā pasaules kara fona un pieredzējušas okupācijas varu maiņas Otrā pasaules kara laikā. Gan Latvijā, gan Igaunijā izveidojās mežabrāļu kustība, pretojoties padomju okupācijai. Abu valstu neatkarība tika

Noslēgusies „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020″ projektu vērtēšana

Noslēgusies „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020″ projektu vērtēšana

Noslēgusies Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā konkursa „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020” projektu vērtēšana. Šogad konkursam tika

Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā mantojuma tūrisma produkts

Projekta mērķi:

Projekta mērķis ir izveidot vienotu Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma produktu ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus šiem militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu darbība projekta ietvaros uzlabos tūrisma objektu sadarbības tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitāti, …

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanu, pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu Amatas novadā šeit