ELFLA projekts „Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai”

2014.gada 1.jūlijā ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta Zeimeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātā Amatas novadas pašvaldības projekta „Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai” realizācija. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves …

„Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai Zaubē”

ELFLA&LAD

Amatas novada Zaubes ciematā dzīvojamā ēkā “Gundegas” 1. stāvā atrodas ģimenes ārstes O.Elmeres privātprakse, savukārt 2.stāvā biedrība “Pasniedz roku”, īstenojot ELFLA projektu 2011.gadā ir izveidojusi specializētu dzīvokli pensionāriem, kuri dzīvo attālās lauku mājās (viensētās ) Zaubē, tādējādi veicinot sociālo, sadzīves, …

„Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai”

ELFLA&LADLauku atbalsta dienests (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde  ir izvērtējusi  un apstiprinājusi Amatas novada pašvaldības projekta „Aprīkojuma  iegāde Amatas Amatu mājai” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana …

Informatīvais seminārs -Kartupeļu diena.

Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Lauksaimniecības nozares ekonomiskās efektivitātes celšana.

Nosaukums: Kartupeļu diena.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Jūrnieki”, Zosēnu pagasta kultūras nams, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas novads LV 4133

Datums: 25.10.2012.

 

Gr.nr.7Ce-S

Līgatnes ielā uzklāts jauns asfalta segums

 

Pagājušā gada rudenī Amatas novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestā iesniedza projekta pieteikumu “Amatas novada autoceļa – Pētera iela – Meijermuiža – Vāļi 3 km ceļa seguma maiņa, posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai”, kas ieguva finansējumu un …