Drabešu Jaunās pamatskolas ēka ieguvusi jaunu elpu

Rudens ir ražas novākšanas un krāsaino toņu laiks, kad daba, pirms apsegties un iegrimt snaudienā, sapošas un svin svētkus.

Arī Līvu ciematā, Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskoliņā, ir ražas novākšanas laiks! Remontdarbi strauji tuvojas noslēgumam. Ir pilnībā pabeigtas grupu telpas un …

Aktīvi norit būvniecības darbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Kopš aprīļa Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos notiek būvniecības darbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, atjaunotu inženiertīklus un uzlabotu ēkas funkcionalitāti, radot vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi  Saskaņā ar noslēgto līgumu par būvdarbu veikšanu, darbus veic SIA Wood Constraction.…

Aprīlī tiek uzsākti būvdarbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība, saskaņā
ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 29.martā ir noslēgusi līgumu par būvdarbu
veikšanu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā ar
SIA Wood Constraction.

Projektā paredzētas darbības gan
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, gan telpu remontam, noslēgumā …

Siltināšanas projekta īstenošana Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par siltināšanas projekta īstenošanu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība 2018.gada 29.oktobrī ir noslēgusi vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā …