Pabeigti Skujenes ūdenssaimniecības un Ieriķu ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti

Projektā „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, sakārtota dzeramā ūdens ņemšanas vieta, veikta ūdensapgādes tīklu… Vairāk

2015.gadā tiks turpināta ūdenssaimniecības projektu īstenošana Skujenē un Ieriķos

Jau kopš 2013.gada rudens Amatas novadā notiek divu ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošana – „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un… Vairāk

Par ERAF projekta realizāciju Olitas Elmeres ģimenes ārsta praksē Zaubē

Laikā no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.decembrim tika realizēts ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/017 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Olitas Elmeres ģimenes… Vairāk

Amatas novada Skujenes ciemā un Ieriķu ciemā turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācija

Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz… Vairāk

IGAUŅUS AICINA UZ GAUJAS NACIONĀLO PARKU

Š.g. 10. un 11. martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu… Vairāk

MARTĀ GAUJAS NP POPULARIZĒ VĀCIJĀ, KRIEVIJĀ UN ZVIEDRIJĀ

Martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tiks popularizēts… Vairāk

GAUJAS NP POPULARIZĒ POLIJĀ

Š.g. 4.martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tiks… Vairāk