Vecāki iepazīstas ar līdz šim paveiktajiem darbiem Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos


Amatas novada pašvaldība šobrīd īsteno apjomīgu projektu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos, kurā tiek veikti ne tikai siltināšanas darbi, bet arī iekštelpu atjaunošana un inženiertīklu pārbūve.  Tā kā būvniecības darbi tika uzsākti jau laicīgi pavasarī, tad vasaras sezonā ir pabeigti …

Aprīlī tiek uzsākti būvdarbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība, saskaņā
ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 29.martā ir noslēgusi līgumu par būvdarbu
veikšanu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā ar
SIA Wood Constraction.

Projektā paredzētas darbības gan
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, gan telpu remontam, noslēgumā …

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

Dokumentācija

Pabeigti Skujenes ūdenssaimniecības un Ieriķu ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti

ERAF ES
Projektā „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, sakārtota dzeramā ūdens ņemšanas vieta, veikta ūdensapgādes tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kā arī izbūvēt jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli centralizētas ūdensapgādes sistēmas un centralizētas kanalizācijas sistēmas …

2015.gadā tiks turpināta ūdenssaimniecības projektu īstenošana Skujenē un Ieriķos

ERAF  ES

Jau kopš 2013.gada rudens Amatas novadā notiek divu ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošana – „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

Līdz ar pavasara iestāšanos, tiek plānots aktīvi atsākt darbus gan Skujenē, gan Ieriķos, lai …

Par ERAF projekta realizāciju Olitas Elmeres ģimenes ārsta praksē Zaubē

ERAF  ES

Laikā no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.decembrim tika realizēts ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/017Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Olitas Elmeres ģimenes ārsta” ar ERAF līdzfinansējumu 85%.

Projekta ietvaros tika iegādāts: zīdaiņa auguma mērīšanas iekārta, redzes asuma noteikšanas tabula, …

Amatas novada Skujenes ciemā un Ieriķu ciemā turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācija

eraf_es

Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Amatas novada pašvaldība realizē divus ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Amatas novada Skujenes …