Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

Dokumentācija

Pabeigti Skujenes ūdenssaimniecības un Ieriķu ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti

ERAF ES
Projektā „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” uzstādītas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, sakārtota dzeramā ūdens ņemšanas vieta, veikta ūdensapgādes tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kā arī izbūvēt jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli centralizētas ūdensapgādes sistēmas un centralizētas kanalizācijas sistēmas …

2015.gadā tiks turpināta ūdenssaimniecības projektu īstenošana Skujenē un Ieriķos

ERAF  ES

Jau kopš 2013.gada rudens Amatas novadā notiek divu ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu īstenošana – „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

Līdz ar pavasara iestāšanos, tiek plānots aktīvi atsākt darbus gan Skujenē, gan Ieriķos, lai …

Par ERAF projekta realizāciju Olitas Elmeres ģimenes ārsta praksē Zaubē

ERAF  ES

Laikā no 2011.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.decembrim tika realizēts ERAF projekts Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/017Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Olitas Elmeres ģimenes ārsta” ar ERAF līdzfinansējumu 85%.

Projekta ietvaros tika iegādāts: zīdaiņa auguma mērīšanas iekārta, redzes asuma noteikšanas tabula, …

Amatas novada Skujenes ciemā un Ieriķu ciemā turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu realizācija

eraf_es

Eiropas Savienības fondu finansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros Amatas novada pašvaldība realizē divus ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus „Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” un „Amatas novada Skujenes …

IGAUŅUS AICINA UZ GAUJAS NACIONĀLO PARKU

Š.g. 10. un 11. martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tiks popularizēts aktīvā tūrisma izstāde „Tourism 2013” Tartu.

Ņemot vērā Tartu ģeogrāfisko atrašanos, šis tirgus ir ļoti stratēģisks, …

MARTĀ GAUJAS NP POPULARIZĒ VĀCIJĀ, KRIEVIJĀ UN ZVIEDRIJĀ

Martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tiks popularizēts nozīmīgākajās Vācijas, Krievijas un Zviedrijas tūrisma izstādēs.

Gan Vācijas, gan Krievijas tirgus ir Gaujas NP mārketinga stratēģijā noteiktie mērķa tirgi. …