Līvu ciema ūdenssaimniecības projekta realizācija

Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080/103

Amatas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīostības fonda līdzfinansējuma apguvi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Līvu ciemā. “. 2011.gada 3.jūnijā tika noslēgts līgums ar iepirkuma konkursa uzvarētāju firmu SIA “RIO“ par ūdensapgādes tīklu  rekonstrukciju un būvniecību …

Ģikšu ciema ūdenssaimniecības projekta realizācija

Ģikšu ciema ūdenssaimniecības projekta realizācija

Vienotais Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081/104

Amatas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apguvi projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā. “. 2011.gada 6.jūnijā. tika noslēgts līgums ar iepirkuma konkursa uzvarētāju firmu SIA “Siltums …

Uzsākti darbi satiksmes drošības uzlabošanā Ieriķu ciemā.


Uzsākti būvdarbi projektā “Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā, gājēju ietves izbūve gar autoceļu V315 Ieriķi – Ģikši posmā no 0.015 km – 0.95 km”. Darbus veic SIA “Raunas Bruģakmens”.

 

Projektu finansē: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Pasūtītājs un