Apstiprināta Amatas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam

Amatas novada dome 24.04.2013. domes sēdē apstiprināja Amatas novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.
Izstrādātais dokuments būs pamats turpmākās novada attīstības plānošanai,… Vairāk

Par Amatas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts arī lēmums par Amatas novada Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.… Vairāk

Par Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts lēmums, ar kuru tiek uzsākta Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde.
Ilgtspējīgas… Vairāk

Par Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu galīgajā redakcijā un nodošanu atzinuma saņemšanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcija kā galīgā redakcija, un atbilstoši… Vairāk

Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā darbu turpinās projektu koordinatore

Kopš 2010.gada Amatas novada pašavaldībā tiek īstenots projekts „Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā”,… Vairāk

Pašvaldību darbinieki turpina apmācības par energoefektivitāti

Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti turpina pilnveidot zināšanas par energoefektivitāti, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības… Vairāk

Amatas novada darbinieki un domes deputāti piedalās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā

2012.gada 20.novembrī 26 Amatas novada administratīvie darbinieki un domes deputāti piedalījās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā, kuras laikā iepazinās ar… Vairāk