Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

 

 

Tiek izstrādāts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”

Amatas novada pašvaldības teritorijā pašlaik tiek veikts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”, kura laikā tiek apmeklēti Amatas novadā pagastos – Amatas, …

Katram uzņēmējam savs konsultants

Jūnijā noslēdzies projekts „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā”. Projekta laikā Vidzemes pašvaldību speciālisti kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona darbiniekiem kopīgi strādāja pie jaunām un inovatīvām idejām uzņēmējdarbības veicināšanai Vidzemē. Lai attīstītos uzņēmējdarbība, pašvaldībās jābūt darbiniekiem, …

Pēc pieredzes uz Ogri un Līvāniem

24. un 25. maijā projekta „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros Vidzemes reģiona pašvaldību darbinieki kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem devās uz Ogri un Līvāniem. Brauciena galvenais mērķis bija gūt atbildi uz jautājumu – …

Uzsākam projektu “Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana”

2012.gada 28.martā Amatas novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas sociālā fonda projekta „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) īstenošanu. Projekts tiks realizēts darbības programmas …

Konference “Konkurētspējīga izglītība – izpratne, radošums, līdzdalība”

Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pedagogi, pašvaldību speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un jaunieši 16.jūnijā tiksies projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” konferencē KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA: IZPRATNE, RADOŠUMS, LĪDZDALĪBA, lai diskutētu par to, kādai būt …