Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.

Nosaukums: Dīķsaimniecība, ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana, zivju audzēšana, realizācija.

 

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Pļavnas”, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132…