Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs
Tēma: Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.
Nosaukums: Dīķsaimniecība, ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana,… Vairāk